Zorg Houthalen-Helchteren

Met Zorg Houthalen-Helchteren worden alle zorgactiviteiten van het OCMW – dus met uitzondering van de sociale dienst – gebundeld en ondergebracht in een autonome welzijnsvereniging van publiek recht.

Zo kunnen we via deze nieuwe vereniging aan iedereen, zonder onderscheid, een toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle ouderenzorg, thuiszorg en kindzorg garanderen.

Om zorg op maat van elke oudere te garanderen, voorziet Zorg Houthalen-Helchteren een brede waaier aan mogelijkheden. Met maximaal respect voor de autonomie en de eventuele hulpnoden van ieder persoon.

Download ons infokrantje voor meer informatie over ons aanbod.

Zorg Houthalen-Helchteren wil aan iedereen, zonder onderscheid, een toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle – lees: warme – ouderenzorg, thuiszorg en kindzorg garanderen.

De raad van bestuur besliste op 15 maart 2022 om zich te laten bijstaan door 3 externe deskundigen als raadgever, zonder stemrecht, zoals voorzien in de statuten.

Wat zijn de taken van de externe deskundigen?

 • Extra kennis en kunde brengen in het bestuur van de welzijnsvereniging.
 • Een bredere samenwerking met partners in de welzijns- en zorgsector mogelijk maken, ook op het terrein.
 • Mee inspiratie en richting geven op de drie beleidsdomeinen van Zorg Houthalen-Helchteren:
  • Kinderopvang van baby’s & peuters en schoolgaanden;
  • Thuiszorgondersteuning van ouderen en gezinnen;
  • (semi-)residentiële ouderenzorg.
 • Detecteren van mogelijkheden voor innovatie en vernieuwingen in de zorg.
 • Ambassadeur zijn voor de brede dienstverlening van Zorg Houthalen-Helchteren.

Wil jij je kandidaat stellen als externe deskundige in de raad van bestuur van Zorg Houthalen-Helchteren?

Download hier het formulier ‘verklaring op eer'

Stuur jouw kandidatuur samen met dit formulier, ingevuld en ondertekend, én met jouw curriculum vitae uiterlijk 30 april 2022 (postdatum) aangetekend op naar:

Zorg Houthalen-Helchteren
t.a.v. Marc Doumen, algemeen directeur
NAC - Pastorijstraat 30
3530 Houthalen-Helchteren

Je kan je kandidatuur samen met het formulier ook afgeven bij de onthaalbalie in het NAC tegen bewijs van afgifte.

Opgelet: lees op het formulier ‘verklaring op eer’ eerst de kwaliteits- en onafhankelijkheidscriteria waaraan je als externe deskundige moet voldoen. Enkel als je voldoet aan de gestelde voorwaarden, kom je in aanmerking!

De ingediende kandidaturen worden tijdens een gezamenlijk overleg afgetoetst aan de vooropgestelde criteria. De raad van bestuur draagt daarna tijdens een volgende vergadering de kandidaten voor aan de algemene vergadering van Zorg Houthalen-Helchteren, die 3 deskundigen zal aanduiden.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.