Sneeuw- en ijzelbestrijding op de gemeentewegen

In de winter zorgen sneeuw en ijs vaak voor gladde wegen. Het gemeentebestuur doet er echter alles aan om de straten voor doorgaand verkeer zo veilig mogelijk te houden.

Onze strooiploeg zorgt voor de gemeentelijke wegen en staat permanent stand-by tijdens de winterperiode. Op basis van de voorspellingen van Meteo Services wordt beslist wanneer de ploeg uitrijdt. Om het strooien en ruimen goed te laten verlopen heeft het gemeentebestuur een strooischema opgemaakt.

Dit winterplan telt 4 fasen

Fase groen : deze fase start op 1 september van ieder jaar. Vanaf deze dag worden het machinepark en de middelen (strooizouten en personeel) in gereedheid gebracht.
Fase geel : zodra we van Meteo Services het bericht krijgen dat er zich ochtendkoude met gevaar voor vorming van rijm- of ijzelplekken of lichte sneeuwval kan voordoen, rukken onze strooidiensten tijdens de nacht uit.
Fase oranje : bij zwaardere sneeuwval wordt niet meer alleen zout gestrooid, maar wordt ook sneeuw geruimd.
Fase rood: dit is een uitzonderlijke toestand waarbij het winterweer extreem is en/of een lange aanhoudende periode van winterweer zich voordoet of wanneer de strooizouten schaars worden.

Bij het strooien wordt een welbepaalde volgorde gehanteerd: eerst de grote verbindingswegen (tussen de verschillende deelgemeenten) en de gevaarlijke punten, daarna andere wegen en als laatste de kleinere wegen. 

Het is mogelijk dat je in jouw buurt al een strooiwagen ziet passeren, maar dat deze niet in jouw straat is langsgekomen. In functie van de categorie en bereidbaarheid van wegen wordt een bepaald voertuig ingezet. 

In woonwijken en doodlopende straten komen de strooiploegen niét. Daar rijdt te weinig verkeer om het zout zijn werk te laten doen. Strooien heeft er dus weinig zin. Op die manier gunnen we de kinderen ook een beetje sneeuwpret. Strooizout werkt pas optimaal wanneer de wegen intensief bereden worden. Het is dus best mogelijk dat de strooiwagen in jouw straat gepasseerd is, maar dat het strooien geen zichtbaar resultaat geeft.

Volgende straten zijn geheel of gedeeltelijk in de strooiroute opgenomen:

Houthalen-Centrum
Stationsstraat, Dorpsstraat, Kleuterweg, Meester Verdonckstraat, Lyceumstraat, Kloosterstraat, Guldensporenlaan, Vredelaan, Herebaan-West, Herebaan-Oost, Centrum-Zuid (Brugstraat-Meerstraat), Ringlaan, Lokenstraat, Sijpje, Wildernisstraat, Daalstraat, Torenstraat, Kerkhofstraat, Europarklaan en Weg naar Zwartberg

Lillo
Weygaardstraat, Meester Surinxstraat en Sint-Jozefstraat

Houthalen-Oost
Weg naar Zwartberg, Lijsterstraat, Heivinkstraat, Korhoenstraat, Kraaistraat, Sparrenstraat, Kerselaarstraat, Canadastraat, Kastanjestraat, Tulpenstraat, Edelweisstraat en Hortensiastraat

Meulenberg
Koolmijnlaan, Springstraat (brug over autosnelweg), Bremstraat, Platanenstraat, Elzenstraat, Saviostraat, Mooksteeg, Huidevetterstraat en Kerkmansstraat

Helchteren
De Hoef, Don Boscostraat, Technische Schoolstraat, Kerkstraat, Maastrichtsestraat, Sint-Luciastraat, Muveld, Genkse Weg, Acht Septemberstraat, Toekomststraat, Broekstraat, Europarklaan, Eikelbosstraat en Sonnisstraat (kerkje en schooltje)

Vanaf fase oranje trachten we 's nachts enkel de verbinding Genk-Lillo (Weg naar Zwartberg, Herebaan-Oost en Herebaan-West) open te houden inclusief de fietspaden langs deze verbinding. Overdag werken we de normale strooiroute verder af rekening houdend met de weerstoestand en de beschikbare strooizouten. In fase rood wordt het gemeentelijk noodplan Winter afgekondigd en nemen we gepaste maatregelen.

De gewestwegen Grote Baan, Kazernelaan, Helzoldstraat, Lillosteenweg en Donderslagweg en hun fietspaden vallen onder het beheer van het Vlaams Gewest.

Wie maakt het voetpad schoon? 

We zijn allemaal verplicht om het voetpad voor onze woning sneeuw- en ijsvrij te houden. 

De trottoirs die met sneeuw of ijzel bedekt zijn, moeten geruimd en slipvrij gemaakt worden over 2/3de van hun breedte, met een minimum van 1m50. De sneeuw moet aan de rand van het trottoir opgehoopt worden en mag niet op de rijweg gegooid worden, ook de rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

Help de buren een handje

Kan je buur geen sneeuw ruimen op zijn of haar stoep? Is hij/zij niet goed ter been of ziek?

Help jouw buur en veeg wat extra meters stoep. Kijk bij een strenge winter ook uit naar buren die misschien wat hulp kunnen gebruiken. Spring gewoon eens binnen om te controleren of alles in orde is (verwarming, boodschappen…).

Naar top