sneeuw- en ijzelbestrijding op de gemeentewegen

Onze strooiploeg zorgt voor de gemeentelijke wegen en staat permanent stand-by tijdens de winterperiode. Op basis van de voorspellingen van Meteo Services wordt beslist wanneer de ploeg uitrijdt. Om het strooien en ruimen goed te laten verlopen heeft het gemeentebestuur een winterplan opgemaakt. Dit winterplan telt 4 fasen, namelijk een groene, gele, oranje en rode fase.

4 fasen

Fase groen : deze fase start op 1 september van ieder jaar. Vanaf deze dag worden het machinepark en de middelen (strooizouten en personeel) in gereedheid gebracht.

Fase geel : zodra we van Meteo Services het bericht krijgen dat er zich ochtendkoude met gevaar voor vorming van rijm- of ijzelplekken of lichte sneeuwval kan voordoen, rukken onze strooidiensten tijdens de nacht uit.
Fase oranje : bij zwaardere sneeuwval wordt niet meer alleen zout gestrooid, maar wordt ook sneeuw geruimd.
Fase rood: dit is een uitzonderlijke toestand waarbij het winterweer extreem is en/of een lange aanhoudende periode van winterweer zich voordoet of wanneer de strooizouten schaars worden.

Strooiroute

De normale toestand zal voornamelijk fase geel zijn en betekent het inzetten van onze strooiploegen. Deze strooiroute werd vastgesteld op basis van de volgende criteria:

  • Doel: alle inwoners de mogelijkheid geven om handelskernen en bedrijven vlot te bereiken.
  • Iedereen moet op een redelijke afstand aan een gestrooide weg geraken.
  • Duurzaam strooien: strooizout zo efficiënt mogelijk gebruiken rekening houdend met de zoutvoorraden en de gevolgen van strooizout voor het milieu.
  • Belangrijke locaties (scholen, dorpskernen en industrieterreinen) bereikbaar maken via één enkele route.
  • Gevaarlijke punten (hellingen, kruisingen,…) worden opgenomen in de route.
  • Een aantal fietspaden worden gestrooid waardoor minimaal de kernen met elkaar verbonden worden.
  • Belangrijke openbare parkings worden in de mate van het mogelijke ook aangedaan.

Opgelet: we wijken in principe niet af van deze route!

Volgende straten zijn geheel of gedeeltelijk in de strooiroute opgenomen:

Houthalen-Centrum

Stationsstraat, Dorpsstraat, Kleuterweg, Meester Verdonckstraat, Lyceumstraat, Kloosterstraat, Guldensporenlaan, Vredelaan, Herebaan-West, Herebaan-Oost, Centrum-Zuid (Brugstraat-Meerstraat), Ringlaan, Lokenstraat, Sijpje, Wildernisstraat, Daalstraat, Torenstraat, Kerkhofstraat, Europarklaan en Weg naar Zwartberg

Lillo

Weygaardstraat, Meester Surinxstraat en Sint-Jozefstraat

Houthalen-Oost

Weg naar Zwartberg, Lijsterstraat, Heivinkstraat, Korhoenstraat, Kraaistraat, Sparrenstraat, Kerselaarstraat, Canadastraat, Kastanjestraat, Tulpenstraat, Edelweisstraat en Hortensiastraat

Meulenberg

Koolmijnlaan, Springstraat (brug over autosnelweg), Bremstraat, Platanenstraat, Elzenstraat, Saviostraat, Mooksteeg, Huidevetterstraat en Kerkmansstraat

Helchteren

De Hoef, Don Boscostraat, Technische Schoolstraat, Kerkstraat, Maastrichtsestraat, Sint-Luciastraat, Muveld, Genkse Weg, Acht Septemberstraat, Toekomststraat, Broekstraat, Europarklaan, Eikelbosstraat en Sonnisstraat (kerkje en schooltje)

Vanaf fase oranje trachten we 's nachts enkel de verbinding Genk-Lillo (Weg naar Zwartberg, Herebaan-Oost en Herebaan-West) open te houden inclusief de fietspaden langs deze verbinding. Overdag werken we de normale strooiroute verder af rekening houdend met de weerstoestand en de beschikbare strooizouten. In fase rood wordt het gemeentelijk noodplan Winter afgekondigd en nemen we gepaste maatregelen.

De gewestwegen Grote Baan, Kazernelaan, Helzoldstraat, Lillosteenweg en Donderslagweg en hun fietspaden vallen onder het beheer van het Vlaams Gewest.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.