Wegenregister

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen in werking. Dit decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente.

Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en voormalige buurtwegen is verdwenen. Het decreet gemeentewegen bepaalt dat een gemeente een gemeentelijk wegenregister moet opmaken, bijhouden en publiceren.

Het register bevat:

  • Administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.
  • Administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen

Hier kan je het gemeentelijk wegenregister raadplegen, met alle beslissingen die werden genomen vanaf 1 september 2019. Via onderstaande lijst kan je doorklikken naar de verschillende documenten.

StraatDatum beslissingOmschrijvingBijlagen
Guldensporenlaan24/01/2019aanpassing wegtracé Guldensporenlaan in functie van "Fietssnelweg Spoorlijn 18"

Gemeenteraadsbeslissing
Plan 1
Plan 2
Verantwoordingsnota

Linzenstraat24/01/2019aanpassing wegtracé Linzenstraat in functie van "Fietssnelweg Spoorlijn 18"Gemeenteraadsbeslissing
Plan 1
Plan 2
Verantwoordingsnota
Klaverveld24/10/2019verkavelingsaanvraag Klaverveld voor het verkavelen van een perceel in 11 lotenGemeenteraadsbeslissing
Verkavelingsontwerp
Wegenis
Tenrijt25/03/2021verkavelingsaanvraag Tenrijt voor het verkavelen van een perceel in 9 loten met wegaanleg

Gemeenteraadsbeslissing
Wegenis

Driehoekstraat24/06/2021definitieve vastlegging rooilijnplan en wijziging deel buurtweg 81

Gemeenteraadsbeslissing_20210325
Gemeenteraadsbeslissing_20210624
Rooilijnplan
SluitingOpenbaarOnderzoek_College

De Zelle28/10/2021wegenomgevingsvergunningsaanvraag voor het bouwen van 7 woningen De Zelle met wegaanlegGemeenteraadsbeslissing
Wegenis
Centrum-Zuid22/12/2022Goedkeuring zaak der wegen voor het realiseren van een alternatieve (vracht-)wagenontsluiting voor het bedrijventerrein Centrum-Zuid, gelegen aan de N715-Grote
Baan tussen Houthalen en Meulenberg 
Gemeenteraadsbeslissing
Ontsluiting_Plan
Ontsluiting_Rooilijnplan
Naar top