wachtdiensten

Huisartsen: 011 22 08 69

Tijdens het weekend (en op feestdagen) word je rechtstreeks met de huisarts van wacht doorverbonden. Tijdens de week verzorgt je huisarts zijn permanente bereikbaarheid via zijn eigen telefoonnummer.

Apothekers: 0903 99 000 

Buiten de normale openingsuren kan je voor dringende gevallen terecht bij de apotheker van wacht. Je vindt de apotheker van wacht:

  • tussen 9 uur en 22 uur: website www.apotheeklimburg.be
  • tussen 22 uur en 9 uur: bel naar 078/05 17 33 (zonaal tarief)

De wachtdiensten tot 22 uur kan je hier online raadplegen.

Tandartsen: 0903 39 969

Tijdens het weekend en op feestdagen tussen 9 en 18 uur. Opgelet: oproepen naar een 0903-nummer worden aangerekend aan 1,50 euro /minuut.

Oogartsen: 0903 99 203

Osteopaten: 078 480 484

Op de website www.upo.be kan je ook terugvinden welke osteopaat van wacht is.