voedselveiligheid FAVV

Wat 

Toelating of erkenning voor het fabriceren en/of in de handel brengen van voedingsmiddelen.

Voor wie

Voor wie voedingsmiddelen verkoopt, opslaat, vervoert, … voor onder andere horeca-uitbaters, bakkers, slagers, diepvriescentra, viswinkels, pluimveehouders, …

Procedure

Als horeca-uitbater, bakkers,... heb je een toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVV) nodig. Deze toelating heb je ook nodig als je enkel drank serveert. Concreet controleert het FAVV of je een autocontrolesysteem hebt opgezet dat voldoet aan de HACCP-normen. In de praktijk betekent dit dat je een aantal normen moet respecteren wat betreft temperatuur waarop de voedingsmiddelen worden bewaard en bereid, het ontwerp van de infrastructuur, de bestrijding van ongedierte,... Voor kleine zaken gelden minder strenge normen (de zogenaamde goede hygiënepraktijken) dan de grotere zaken.

Hoe aanvragen

Je kunt de toelating aanvragen door het formulier in te vullen en ingevuld terug te sturen naar de FAVV . Sommige ondernemingsloketten vullen dit mee in voor de klanten, informeer dus eerst bij je ondernemingsloket, want het formulier is erg technisch

Nadat het FAVV de ingevulde aanvraag heeft ontvangen, heeft ze 30 dagen de tijd om een controle uit te voeren. Doen ze dit niet, dan verkrijg je de toelating automatisch. Doe de aanvraag dus minstens dertig dagen voor de opening van je zaak. Wanneer je de toelating van het FAVV ontvangt, moet je die aan het venster afficheren (deze verplichting geldt niet voor drankgelegenheden die enkel voorverpakte voedingswaren zoals chips verkopen).De toelating is drie jaar geldig. Je moet een nieuwe toelating ten laatste drie maanden voor het verstrijken van jouw huidige toelating aanvragen.

Let op! Je moet over een voedingsmiddelenvergunning beschikken om een drankvergunning te verkrijgen.

Bedrag

Het juiste bedrag kan je op de website van de FAVV terugvinden.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.