Voedselveiligheid FAVV

Wat 

Toelating of erkenning voor het fabriceren en/of in de handel brengen van voedingsmiddelen.

Voor wie

Voor wie voedingsmiddelen verkoopt, opslaat, vervoert, … voor onder andere horeca-uitbaters, bakkers, slagers, diepvriescentra, viswinkels, pluimveehouders, …

Procedure

Als horeca-uitbater, bakkers,... heb je een toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVV) nodig. Deze toelating heb je ook nodig als je enkel drank serveert. Concreet controleert het FAVV of je een autocontrolesysteem hebt opgezet dat voldoet aan de HACCP-normen. In de praktijk betekent dit dat je een aantal normen moet respecteren wat betreft temperatuur waarop de voedingsmiddelen worden bewaard en bereid, het ontwerp van de infrastructuur, de bestrijding van ongedierte,...  Voor kleine zaken gelden minder strenge normen (de zogenaamde goede hygiënepraktijken) dan de grotere zaken.

Hoe aanvragen

Je kunt de toelating aanvragen door het formulier in te vullen en ingevuld terug te sturen naar de FAVV . Sommige ondernemingsloketten vullen dit mee in voor de klanten, informeer dus eerst bij je ondernemingsloket, want het formulier is erg technisch

Nadat het FAVV de ingevulde aanvraag heeft ontvangen, heeft ze 30 dagen de tijd om een controle uit te voeren. Doen ze dit niet, dan verkrijg je de toelating automatisch. Doe de aanvraag dus minstens dertig dagen voor de opening van je zaak. Wanneer je de toelating van het FAVV ontvangt, moet je die aan het venster afficheren (deze verplichting geldt niet voor drankgelegenheden die enkel voorverpakte voedingswaren zoals chips verkopen).De toelating is drie jaar geldig. Je moet een nieuwe toelating ten laatste drie maanden voor het verstrijken van jouw huidige toelating aanvragen.

Let op! Je moet over een voedingsmiddelenvergunning beschikken om een drankvergunning te verkrijgen.

Bedrag

Het juiste bedrag kan je op de website van de FAVV terugvinden.

Naar top