vergunning voor kansspelen klasse C

Wat 

Kansspelen zijn spelen waarbij een geldprijs gewonnen kan worden (bijvoorbeeld een 'bingo' of een 'one-ball'). 
Uitbaters van een drankgelegenheid moeten bij de kansspelcommissie een vergunning aanvragen wanneer ze kansspelen aan willen bieden. Om een vergunning te verkrijgen moet de betrokkene eerst advies vragen aan de burgemeester. 

Procedure

  • de horecazaak moet in het bezit zijn van een drankvergunning
  • de publiek toegankelijke inrichting beantwoordt aan de voorschriften inzake brandveiligheid

Aanpak

  • Na aflevering van de drankvergunning komt de politie op controle om te zien of de uitbating van kansspelen in de drankgelegenheid geen bezwaar oplevert voor de openbare orde.
  • Na verslag van de politie beslist het schepencollege om een postitief of negatief advies te verlenen aan de kansspelcommissie.
  • Op basis van het advies van de stad, beslist de kansspelcommissie over het al dan niet verlenen van een kansspelvergunning.
alert-box-close-text

Maatregelen m.b.t. Coronavirus

Stel niet-dringende bezoeken uit

Omwille van het coronavirus willen we ook de bezoekers aan ons gemeentehuis beperken om zo besmettingen te vermijden. Twijfel je over dringendheid, bel ons dan tijdens de openingsuren op 011 49 20 00. 

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.

We vragen onze bezoekers de nodige afstand tot onze medewerkers te bewaren en met bancontact te betalen.

Maak een afspraak