uittreksel uit het strafregister

Vraag hier het uittreksel uit het strafregister aan

Wat

Je kent het uittreksel uit het strafregister waarschijnlijk nog wel als het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’. Dit uittreksel is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon vermeld worden. Soms moet je een uittreksel uit het strafregister voorleggen, bijvoorbeeld bij een sollicitatie.

Procedure

Er zijn vier soorten uittreksels:

 • Model art. 593: model bestemd om herstel in eer en rechten aan te vragen.
 • Model art. 595: basismodel dat wordt afgeleverd als er geen model 596-1 of 596-2 nodig is.
 • Model art. 596.1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward … of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning. Bekijk hier de lijst van activiteiten.
 • Model art. 596.2: model bestemd voor het uitoefenen van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Lees alle details over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel op de website van de Federale overheidsdienst Justitie.

Voor de uitbating van een slijterij (kleinhandel) of een drankgelegenheid (café, restaurant) heb je een uittreksel uit het strafregister 596.1- 8 dranken nodigDit uittreksel bevestigt dat je van goed en zedelijk gedrag bent en dus gegiste (bieren, wijnen…) en sterke dranken mag schenken. Zowel de uitbaters, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, moeten dit uittreksel hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders over een uittreksel beschikken.

Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. 

Hoe aanvragen

 • Vraag je uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie als:
  • je het uittreksel aanvraagt als gerechtelijke overheid, gemachtigde administratieve instantie of rechtspersoon (vennootschap of vzw).
  • je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België.
  • je een diplomaat bent.
 • Vraag je uittreksel aan bij onze gemeente als:
  • je in Houthalen-Helchteren woont, ongeacht of je het uittreksel in België of het buitenland wil gebruiken.
  • Je kan het attest online aanvragen of je komt langs in het gemeentehuis. Je moet hiervoor geen afspraak maken.

Opgelet: uittreksels bestemd voor het buitenland kunnen slechts na enkele werkdagen bezorgd worden.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Ingevuld formulier 'volmacht' en een kopie van de identiteitskaart van zijn/haar eID (als je het uittreksel aanvraagt voor een andere persoon)