uittreksel uit het strafregister

Online aanvragen

Maak een afspraak

Wat

Je kent het uittreksel uit het strafregister waarschijnlijk nog wel als het vroegere ‘bewijs van goed gedrag en zeden’. Dit uittreksel is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon vermeld worden. Soms moet je een uittreksel uit het strafregister voorleggen, bijvoorbeeld bij een sollicitatie.

Procedure

Er zijn vier soorten uittreksels:

 • Model art. 593: model bestemd om herstel in eer en rechten aan te vragen.
 • Model art. 595: basismodel dat wordt afgeleverd als er geen model 596-1 of 596-2 nodig is.
 • Model art. 596.1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit. Het kan bijvoorbeeld gaan om een taxichauffeur, privédetective, voetbalsteward … of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning. Bekijk hier de lijst van activiteiten.
 • Model art. 596.2: model bestemd voor het uitoefenen van een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.

Lees alle details over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel op de website van de Federale overheidsdienst Justitie.

Voor de uitbating van een slijterij (kleinhandel) of een drankgelegenheid (café, restaurant) heb je een uittreksel uit het strafregister 596.1- 8 dranken nodigDit uittreksel bevestigt dat je van goed en zedelijk gedrag bent en dus gegiste (bieren, wijnen…) en sterke dranken mag schenken. Zowel de uitbaters, de eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde en inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, moeten dit uittreksel hebben. Als een vennootschap de zaak uitbaat, moeten ook de medezaakvoerders over een uittreksel beschikken.

Als particulier vraag je het uittreksel voor jezelf aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. 

Hoe aanvragen

 • Vraag je uittreksel aan bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie als:
  • je het uittreksel aanvraagt als gerechtelijke overheid, gemachtigde administratieve instantie of rechtspersoon (vennootschap of vzw).
  • je geen woon- of verblijfplaats (meer) hebt in België.
  • je een diplomaat bent.
 • Vraag je uittreksel aan bij onze gemeente als:
  • je in Houthalen-Helchteren woont, ongeacht of je het uittreksel in België of het buitenland wil gebruiken.
  • Je kan het attest online aanvragen of je komt langs in het gemeentehuis. (hiervoor heb je een afspraak nodig)

Opgelet: uittreksels bestemd voor het buitenland kunnen slechts na enkele werkdagen bezorgd worden.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Ingevuld formulier 'volmacht' en een kopie van de identiteitskaart van zijn/haar eID (als je het uittreksel aanvraagt voor een andere persoon)
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.