Toegankelijke gemeente

Houthalen-Helchteren mag zich sinds 7 november 2023 ‘Toegankelijke gemeente’ noemen. Onze gemeente heeft de voorbije jaren heel wat stappen gezet om een inclusievere en meer toegankelijke gemeente te worden.

Een G-sportdag, mensen met een beperking die gratis attracties op de kermis mogen doen, een digipunt in de bibliotheek, een traject rond e-inclusie,... De laatste jaren heeft onze gemeente al heel wat stappen gezet om zoveel mogelijk doelgroepen te bereiken. 

Vandaag zetten de verschillende teams van het gemeentebestuur dan ook al in op 8 belangrijke B's:

  • Bereikbaarheid
  • Beschikbaarheid
  • Betaalbaarheid
  • Bruikbaarheid
  • Begrijpbaarheid
  • Betrouwbaarheid
  • Bekendheid
  • Betreedbaarheid

Maar met de ondertekening van het charter 'Naar een toegankelijke gemeente' heeft het gemeentebestuur de volgende stap gezet.

Wat is een toegankelijke gemeente

Een toegankelijke gemeente is een gemeente waar iedereen gelijkwaardig en onafhankelijk toegang heeft tot de gebouwen, publieke ruimte, dienstverlening en communicatie. Iedereen kan er comfortabel, kwaliteitsvol en tot op hoge leeftijd wonen, leren, werken, dagelijkse activiteiten uitvoeren, zich verplaatsen en ontspannen. En dat ongeacht leeftijd, mogelijkheden of culturele achtergrond.

Gelijke kansen

Toegankelijkheid speelt een zeer belangrijke rol in de bevordering van gelijke kansen voor alle inwoners en bezoekers. Om dat te realiseren zet het gemeentebestuur in op een structurele aanpak. Bij de start van elk nieuw project wordt grondig nagedacht over de toegankelijkheid voor iedereen.

Participatie van inwoners speelt hierbij een belangrijke rol. Het gemeentebestuur gaat regelmatig met de inwoners van onze gemeente communiceren en hierover in gesprek gaan. Het gemeentebestuur kan rekenen op de steun van Inter, het Vlaams expertisecentrum voor toegankelijkheid, om deze aanpak zo goed mogelijk in de praktijk om te zetten. Samen zetten we zo de stap naar een toegankelijk Houthalen-Helchteren!

Modelformulier 'Redelijke aanpassingen'

Het Gelijkekansendecreet voorziet een procedure voor de aanvraag van redelijke aanpassingen. Er werd een modelformulier opgemaakt dat je als persoon met een handicap kan gebruiken of als organisatie ter beschikking kan stellen voor personen die nood hebben aan redelijke aanpassingen.

Personen met een handicap ondervinden tal van hindernissen die hen beletten om op een gelijke manier aan de samenleving deel te nemen. Daarom hebben ze recht op redelijke aanpassingen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat ze kunnen werken, naar school gaan, sporten, toegang hebben tot informatie, enzovoort, net zoals iedereen. Redelijke aanpassingen zijn essentieel om een rechtvaardige en inclusieve samenleving te creëren.

Deze redelijke aanpassingen worden individueel beoordeeld op basis van de specifieke behoeften van elke persoon en de context waarin ze zich bevinden. Het kan bijvoorbeeld gaan om aangepaste ergonomische materialen, een zitplaats in een afgesloten lokaal, gespecialiseerde coaching, een tolk Vlaamse gebarentaal of meer tijd voor een activiteit. Personen met een handicap kunnen dit aanvragen op de werkplek, in het onderwijs, in de gezondheidszorg, maar ook op vlak van mobiliteit of sportparticipatie. Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt een modelformulier te beschikking dat je als aanvrager of organisatie kan gebruiken.

Naar top