tijdelijke afwezigheid niet-Belg

Maak een afspraak

Wat

Als je tijdelijk – voor maximaal 1 jaar - buiten de gemeente van je hoofdverblijfplaats verblijft, waarbij er voldoende belangen behouden worden die aantonen dat de re-integratie in de hoofdverblijfplaats op elk moment mogelijk is, moet je de dienst Burgerzaken daarvan op de hoogte brengen. Je hoofdverblijfplaats wordt niet gewijzigd door je tijdelijke afwezigheid. Je blijft ingeschreven in de registers van onze gemeente.

Procedure

Je doet aangifte van elke tijdelijke afwezigheid van meer dan drie maanden bij de dienst Burgerzaken. 

In volgende situaties en voor volgende personen is tijdelijke afwezigheid in binnen- of buitenland mogelijk:

 • Personen die niet meer thuis verblijven om gezondheidsredenen.
 • Personen die opgesloten zitten in strafinrichtingen.
 • Minderjarigen die door de jeugdrechter in een gemeenschapsinstelling geplaatst zijn of in de gevangenis.
 • Het Belgisch militair personeel en burgerpersoneel van het Belgisch leger in het buitenland, de militairen bij internationale of supranationale organismen, en de leden van hun gezin.
 • De personeelsleden van de federale politie in het buitenland alsook, in voorkomend geval, de leden van hun gezin.
 • De dienstplichtigen onder de wapens en de gewetensbezwaarden.
 • De federale, gewestelijke en gemeenschapsambtenaren die een functie opnemen op een Belgische diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging in het buitenland alsook, in voorkomend geval, de leden van hun gezin.
 • De personen die op coöperatieopdracht gestuurd worden door verenigingen (NGO’s) die erkend zijn door het Belgisch departement ontwikkelingssamenwerking.
 • De personen verdwenen sinds zes maanden of langer, gesignaleerd aan de politie.
 • De personen die, in het kader van beroepsactiviteiten, een specifiek werk of een bepaalde opdracht uitvoeren, in een andere gemeente of in het buitenland, alsook de leden van hun gezin.
 • De leerlingen en studenten ouder dan zestien jaar die financieel nog ten laste zijn van hun ouders, voor de duur van hun studies in België of in het buitenland, alsook de leden van hun gezin.

Wanneer je meer dan 6 maanden ononderbroken afwezig bent op je hoofdverblijfplaats zonder daar melding van te maken, kan het college van burgemeester en schepenen je uit de bevolkingsregisters schrappen.

Wat meebrengen

 • Je vreemdelingenkaart
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.