Verbintenis tot tenlasteneming

Maak een afspraak

Wat

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat de dienst vreemdelingen aanmaakt indien een inwoner een visumplichtige buitenlander wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Voor wie

Wanneer je als niet-Belg, van een land dat niet tot de Europese Unie behoort, naar België wil komen voor een kort verblijf van maximum 90 dagen, dan moet je daarvoor in veel gevallen een visum aanvragen.

Procedure

De tenlasteneming wordt aangegaan door één natuurlijk persoon (de garant). Deze heeft de Belgische nationaliteit of een machtiging of toelating om voor onbepaalde duur in België te verblijven. De garant stelt zich met de verklaring tot tenlasteneming financieel verantwoordelijk voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring.

Als je jouw hoofdverblijfplaats in Houthalen-Helchteren hebt en je je garant wil stellen voor een vreemdeling kan je bij de dienst Burgerzaken een formulier van verbintenis tot tenlasteneming indienen. 

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart/verblijfskaart van de persoon die de verbintenis ondertekent.
 • Bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan (loonfiches laatste 3 maanden, pensioenfiches, bewijs van uitkeringen, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar).
 • Gegevens van de buitenlander die naar België wenst te komen: 
  • naam en voornaam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • nationaliteit
  • nummer van het nationaal paspoort (geen rijksregisternummer)
  • duur van het verblijf (max 90 dagen)
  • adres van verblijfplaats
  • plaats van de ambassade waar de visumaanvraag zal gebeuren
Naar top