verbintenis tot tenlasteneming

Maak een afspraak

Wat

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat de dienst vreemdelingen aanmaakt indien een inwoner een visumplichtige buitenlander wil uitnodigen voor een kort verblijf in België en deze zelf niet over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Voor wie

Wanneer je als niet-Belg, van een land dat niet tot de Europese Unie behoort, naar België wil komen voor een kort verblijf van maximum 90 dagen, dan moet je daarvoor in veel gevallen een visum aanvragen.

Procedure

De tenlasteneming wordt aangegaan door één natuurlijk persoon (de garant). Deze heeft de Belgische nationaliteit of een machtiging of toelating om voor onbepaalde duur in België te verblijven. De garant stelt zich met de verklaring tot tenlasteneming financieel verantwoordelijk voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring.

Als je jouw hoofdverblijfplaats in Houthalen-Helchteren hebt en je je garant wil stellen voor een vreemdeling kan je bij de dienst Burgerzaken een formulier van verbintenis tot tenlasteneming indienen. 

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart/verblijfskaart van de persoon die de verbintenis ondertekent.
 • Bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt om garant te staan (loonfiches laatste 3 maanden, pensioenfiches, bewijs van uitkeringen, belastinguittreksel van het voorafgaande jaar).
 • Gegevens van de buitenlander die naar België wenst te komen: 
  • naam en voornaam
  • geboortedatum
  • geboorteplaats
  • nationaliteit
  • nummer van het nationaal paspoort (geen rijksregisternummer)
  • duur van het verblijf (max 90 dagen)
  • adres van verblijfplaats
  • plaats van de ambassade waar de visumaanvraag zal gebeuren
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.