tenlasteneming

Bij een verbintenis tot tenlasteneming stelt een natuurlijke persoon (privépersoon of een persoon die een instelling vertegenwoordigt) zich garant voor de betaling van de kosten voor medische verzorging, het verblijf en de repatriëring die worden veroorzaakt door de persoon voor wie de verbintenis tot tenlasteneming werd aangegaan. En dit gedurende een periode van twee jaar te rekenen vanaf de binnenkomst van die persoon op het Schengengrondgebied.

De tenlasteneming betreft personen verblijvend in het buitenland die niet de Belgische nationaliteit hebben en niet beschikken over voldoende financiële middelen om de kosten van hun verblijf in België te dragen en naar België willen komen voor een kort verblijf (maximum 90 dagen).

De persoon die naar België komt is niet verplicht om tijdens zijn/haar verblijf te verblijven op het adres van de persoon die zich garant heeft gesteld.

Procedure

 • Een natuurlijke persoon:
  ° een privépersoon: één enkel individu, die over voldoende financiële middelen dient te beschikken. Meerdere individuen ten voordele van eenzelfde persoon kan niet.
  ° een persoon die een instelling vertegenwoordigt: als vreemdelingen worden uitgenodigd in het kader van academische, wetenschappelijke, sociaal-culturele, humanitaire of sportieve activiteiten door een instelling waarvan de activiteiten wettelijk erkend zijn en/of een zekere faam genieten en die hiervoor eventueel overheidstoelagen ontvangt (voor max. 15 personen).
 • Die in het bezit is van de Belgische nationaliteit, of een andere nationaliteit op voorwaarde dat hij gerechtigd is tot het verblijf voor een onbeperkte duur en houder is van een geldig document uit de volgende lijst: 
  ° een elektronische verblijfskaart type B of C;
  ° het bewijs dat hij is ingeschreven in de bevolkingsregisters van een gemeente als onderdaan van de Europese Unie (verblijfskaart voor onderdaan van de EER, bijlage 8, bijlage 8bis, elektronische verblijfskaart type E of E+;
  ° een verblijftitel als familielid van een onderdaan van de Europese Unie, elektronische verblijfskaart type F of F+;
  ° een verblijfstitel als langdurig ingezetene, elektronische verblijfskaart type D.

Bedrag

gratis

Wat meebrengen

 • Identiteitskaart/verblijfskaart van de persoon die de verbintenis ondertekent
 • Gegevens van de persoon voor wie de verbintenis wordt aangegaan (naam, voornaam, geboortedatum, geboorteplaats, adres in het buitenland, nummer van het paspoort)
 • Bewijs van inkomsten van de laatste drie maanden van de persoon die de verbintenis ondertekent
 • Indien van toepassing, een toelating tot tijdelijke bijwoning van de sociale woningmaatschappij