Taxivergunning/ bestuurderspas

Wat

De exploitant met een vergunning van een taxidienst, mag een taxi inzetten als dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder, mits toelating van het College van Burgemeester en Schepenen.

Afspraak aanvraag taxivergunning/bestuurderspas

Procedure

De vergunning voor het exploiteren van een dienst van verhuurvoertuigen met bestuurder wordt aangevraagd via Centaurus2020 . De kandidaat-exploitant voegt de gewenste tarieven bij zijn vergunningsaanvraag. De exploitant kan tijdens de duur van de exploitatie van de vergunning een aanpassing van de tarieven aanvragen.

Sinds 01/01/2020 is er een nieuwe regeling van toepassing in verband met het individueel bezoldigd personenvervoer. Voor het uitbaten ervan heb je een vergunning nodig van de gemeente waar je deze dienst wilt uitbaten.

Deze vergunning blijft 5 jaar geldig, let op de lopende vergunningen gelden nog.

Sinds 1 januari is er ook een nieuwe procedure voor klachten. Iedereen die klachten heeft over de exploitant, de bestuurder, de tussenpersoon, het vervoer of de dienstverlening kan voortaan een klacht indienen bij de gemeente die de vergunning of machtiging heeft verleend en daarna bij een nieuw klachtenorgaan van de Vlaamse overheid.

De exploitant is verplicht om de klant te informeren hoe en waar hij een klacht kan indienen. Als de klant niet tevreden is over de behandeling van de klacht door de gemeente, kan hij voortaan ook een klacht indienen bij het klachtenorgaan van de Vlaamse overheid, via www.mow-contact.be. Het klachtenorgaan geeft aanbevelingen om verdere klachten in de toekomst te voorkomen.

De aanbevelingen worden schriftelijk bezorgd aan de betrokken exploitant en aan de gemeente die de vergunning of machtiging heeft afgegeven. Het klachtenorgaan brengt de klant op de hoogte van die aanbevelingen. Naast deze procedure kan iedereen voor klachten uiteraard nog altijd bij de politie terecht.

Vanaf 1/07/2020 moet ook iedere bestuurder die diensten van individueel bezoldigd personenvervoer aanbiedt of uitvoert over een bestuurderspas beschikken. Die bestuurderspas wordt afgeleverd door de gemeente.

Geldigheidsduur bestuurderspas

De bestuurderspas is 5 jaar geldig.

Bedrag

  • De vergunning is gratis. Je betaalt wel jaarlijks een belasting.
  • De bestuurderspas kost 23,43 euro.
Naar top