stookolietoelage

Wie heeft er recht op een verwarmingstoelage?

Op de website van het Sociaal Verwarmingsfonds kan je lezen wie in aanmerking komt en hoeveel je inkomen maximaal mag bedragen.

Over welke brandstof gaat het?

  • huisbrandolie (mazout)
  • verwarmingspetroleum (type c)
  • bulkpropaangas

Hoeveel bedraagt de toelage?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 en 20 eurocent per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. Het Fonds komt voor maximum 2000 liter per kalenderjaar per gezin tussen. Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Hoe vraag je de toelage aan?

Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij het Sociaal Huis je aanvraag indienen. Het Sociaal Huis gaat vervolgens na of je aan alle voorwaarden voldoet. Indien je recht hebt op de toelage zal het Sociaal Huis de nodige documenten opvragen om je dossier in orde te maken.

Waar vind je meer informatie?

  • bij het Sociaal Huis gesitueerd in het NAC, Pastorijstraat 30, 011 49 22 22 
  • op www.verwarmingsfonds.be
  • via het gratis nummer 0800 90 929
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.