stookolietoelage

Wie heeft er recht op een verwarmingstoelage?

Op de website van het Sociaal Verwarmingsfonds kan je lezen wie in aanmerking komt en hoeveel je inkomen maximaal mag bedragen.

Over welke brandstof gaat het?

  • huisbrandolie (mazout)
  • verwarmingspetroleum (type c)
  • bulkpropaangas

Hoeveel bedraagt de toelage?

Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 en 20 eurocent per liter. Het bedrag hangt af van de prijs van de gefactureerde brandstof. Hoe hoger de prijs, hoe hoger de tussenkomst. Het Fonds komt voor maximum 1500 liter per kalenderjaar per gezin tussen. Voor personen die zich verwarmen met aan de pomp gekochte mazout of lamppetroleum heeft het Fonds een forfaitaire tussenkomst van 210 euro voorzien. Eén aankoopbewijs volstaat om recht te hebben op de forfaitaire toelage.

Hoe vraag je de toelage aan?

Binnen de 60 dagen na de levering moet je bij het Sociaal Huis je aanvraag indienen. Het Sociaal Huis gaat vervolgens na of je aan alle voorwaarden voldoet. Indien je recht hebt op de toelage zal het Sociaal Huis de nodige documenten opvragen om je dossier in orde te maken.

Waar vind je meer informatie?

  • bij het Sociaal Huis gesitueerd in het NAC, Pastorijstraat 30, 011 49 22 22 
  • op www.verwarmingsfonds.be
  • via het gratis nummer 0800 90 929