statiegeldalliantie

Het schepencollege besliste op 8 januari 2018 om bij te treden tot de Statiegeldalliantie. Het is daarmee een van de eerste Vlaamse gemeenten die de alliantie vervoegen. Statiegeld beweegt mensen ertoe om hun lege flesjes en blikjes opnieuw in te leveren. 

Zwerfvuil tast het straatbeeld aan en brengt extra opruimkosten met zich mee. Lokale besturen moeten het grootste deel van het openbaar domein proper houden en dragen bijgevolg ook de grootste kost. Bovendien zorgt het lege verpakkingsafval in de natuur voor ernstige verstoring van de flora en fauna. 

De Statiegeldalliantie – een samenwerking tussen Vlaamse en Nederlandse organisaties – roept de Vlaamse regering op om statiegeld in te voeren voor PET-flessen en blikjes. Dit systeem kent al succes in Zweden, Duitsland, Nederland, Denemarken en Finland.

 

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak