spreekuren externen in het NAC

Spreekuren van externe diensten in het NAC

 • Werkwinkel: op woensdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur, na afspraak op het nummer 011 80 77 50.
 • Juridische bijstand: eerstelijnsbijstand door een advocaat van de Commissie voor Juridische Bijstand: elke tweede woensdag van de maand 14 – 15 uur (Sociaal Huis) en elke vierde woensdag van de maand 14 – 15 uur (Vredegerecht)
 • Oplaadpunt budgetmeters: tijdens de openingsuren (opgelet: enkel met bankkaart)
 • Rijksdienst voor Pensioenen (RVP): vierde maandag van de maand 9 – 11.30 uur en 13.30 - 15.30 uur (geen zitdag in juli)
 • Infocentrum Wonen (Stebo): dinsdag 9.30 – 11.30 uur (geen spreekuur op 11 juli en op 1, 8 en 15 augustus)
 • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG): op afspraak, tel. 011 42 49 31
 • Landelijke Kinderopvang: op afspraak, tel. 070 24 60 41 of 089 65 97 48
 • Huurderssyndicaat: eerste en derde woensdag van de maand 9.30 -12 uur, op afspraak. Maak een afspraak via 011 333 576 of huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be.
 • Sociaal verhuurkantoor: elke donderdag van 9 tot 12 uur

Spreekuren van de maatschappelijk werkers in de wijken

 • Houthalen-Oost Een afspraak maak je telefonisch op het nummer 011 49 22 22 of aan de balie van Perron-Oost.
 • Inwoners van De Standaard, van Meulenberg en van Helchteren kunnen voor dringende zaken via hun buurtwerker een huisbezoek of een afspraak met een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis aanvragen op het nummer 011 49 22 22.