spreekuren externen in het NAC

Spreekuren van externe diensten in het NAC

 • Werkwinkel: op woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur, na afspraak op het nummer 011 80 77 50.
 • Juridische bijstand: eerstelijnsbijstand door een advocaat van de Commissie voor Juridische Bijstand: elke tweede woensdag van de maand 14 – 15 uur (loketten NAC) en elke vierde woensdag van de maand 14 – 15 uur (Vredegerecht)
 • FOD Sociale Zekerheid: iedere 2de donderdag van de maand van 10 - 11 uur
 • Oplaadpunt budgetmeters: tijdens de openingsuren (opgelet: enkel met bankkaart)
 • Federale Pensioendienst: vierde maandag van de maand 9 – 12 uur en 13.30 - 15.30 uur
 • Infocentrum Wonen (Stebo): dinsdag 9.30 – 11.30 uur (in juli en augustus enkel op afspraak, een afspraak maak je via de website van Stebo)
 • Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG): op afspraak, tel. 011 42 49 31
 • Landelijke Kinderopvang: op afspraak, tel. 070 24 60 41 of 089 65 97 48
 • Huurderssyndicaat: eerste en derde woensdag van de maand 9.30 -12 uur, op afspraak. Maak een afspraak via 011 333 576 of huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be.
  Geen zitdag in juli en augustus.
 • Sociaal verhuurkantoor: elke donderdag van 9 tot 12 uur 

Spreekuren van de maatschappelijk werkers in de wijken

 • Houthalen-Oost Een afspraak maak je telefonisch op het nummer 011 49 22 22 of aan de balie van Perron-Oost.
 • Inwoners van De Standaard, van Meulenberg en van Helchteren kunnen voor dringende zaken via hun buurtwerker een huisbezoek of een afspraak met een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis aanvragen op het nummer 011 49 22 22.

Andere spreekuren

 • Federaal Agentschap voor beroepsrisico's FEDRIS - stadhuis Genk, Stadsplein 1, 089 65 51 99, elke woensdag van 9 tot 12 uur, in juli en augustus 1 keer per maand