sporthallen: aanvraag sporadische reservatie

Indien er behoefte is aan sportinfrastructuur dan kan je een aanvraag indienen bij het team patrimoniumbeheer. 

Procedure