snelbalie

Voor het afhalen van producten moet je geen afspraak maken. Je kan hiervoor terecht aan onze snelbalie. De snelbalie is geopend tijdens de openingsuren van het NAC. Je neemt een ticket aan de ticketzuil (knop: Ik kom iets afhalen) of je kan je wenden tot de onthaalbalie.

Je kan aan de snelbalie terecht voor:

Afhalen en activeren van producten:
Opmerking: voor de aanvraag van deze producten moet je wel een afspraak maken.

Aanvraag van attesten/aktes (uitsluitend voor inwoners Houthalen-Helchteren):

 • Uittreksel uit het strafregister
  Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden.

 • Attest van gezinssamenstelling
  Het attest van gezinssamenstelling is een uittreksel uit het bevolkingsregister dat alle personen vermeldt die deel uitmaken van hetzelfde gezin.

 • Akte van geboorte
  In een geboorteakte kan je alle gegevens terugvinden over de geboorte van een persoon.

 • Akte van huwelijk
  Een huwelijksakte bevat alle gegevens over het huwelijk van een persoon.

 • Uittreksel uit echtscheidingsakte
  Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

 • Bewijs van woonst
  Een bewijs van woonst bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

 • Attesten voor derden (aanvraag door advocaten, notarissen, voogd…)
  Aanvraag attesten voor derden vb. attest van woonst, bewijs van nationaliteit, samenstelling gezin,...

 • Eensluidend verklaarde kopie
  Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid.

 • Reistoelating voor minderjarigen
  Voor minderjarige kinderen die zonder hun ouders naar het buitenland reizen.

 • Volmacht
  Een volmacht is een overeenkomst waarbij iemand aan een andere persoon de toelating geeft om een taak voor hem en in zijn naam te verrichten.

 • Attest van Belgische nationaliteit
  Het attest of bewijs van Belgische nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

 • Attest van leven
  Het levensbewijs of attest van leven is een document waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent.

 • Attest van wettelijke samenwoning
  Het attest van wettelijke samenwoning bewijst dat jij samen met je partner een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

 • Wettiging handtekening
  Het wettigen van je handtekening betekent dat een bevoegde overheid de echtheid van je handtekening schriftelijk bevestigt.

 • Akte van overlijden
  Als iemand overleden is, dient dit overlijden te worden aangegeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Door de gemeente wordt een akte van overlijden opgemaakt, waarvan een uittreksel wordt afgegeven. Doorgaans doet de uitvaartverzorger de aangifte van overlijden.
alert-box-close-text

Maatregelen m.b.t. Coronavirus

Stel niet-dringende bezoeken uit

Omwille van het coronavirus willen we ook de bezoekers aan ons gemeentehuis beperken om zo besmettingen te vermijden. Wij werken uitsluitend op afspraak. Om een afspraak te maken, bel je tijdens de openingsuren naar het nummer 011 49 20 00. 

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.

We vragen onze bezoekers de nodige afstand tot onze medewerkers te bewaren en met bancontact te betalen.