scholen

  • Waar kan ik wat studeren? 
  • Wat is de structuur van een bepaald onderwijsniveau? 
  • Welke studierichtingen, opleidingen, ... kan ik er volgen? 
  • Welke scholen bieden die studierichtingen, opleidingen, ... aan?

Kijk zeker eens op de Onderwijskiezer van de Vlaamse overheid.