wettelijk samenwonen

Maak een afspraak

Wat

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

De verschillen tussen trouwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen ontdek je hier.

Wie

 • Je bent beide officieel ingeschreven op hetzelfde domicilieadres in Houthalen-Helchteren (de wijkagent heeft dit al vastgesteld).
 • Je bent juridisch bekwaam om een contract te sluiten.
 • Je bent niet gehuwd.
 • Je woont niet wettelijk samen met iemand anders.

Procedure

Je legt samen met je partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. De verklaring bevat de volgende gegevens:

 • datum van de verklaring
 • naam, voornamen, geboorteplaats, geboortedatum en handtekening van beide partijen
 • gemeenschappelijke woonplaats
 • vermelding van de wil van beide partijen om wettelijk samen te wonen
 • vermelding dat beide partijen vooraf kennis hebben genomen van de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek dat het statuut van de wettelijke samenwoning regelt.

Als je een verklaring van wettelijke samenwoonst wil afleggen en deze laten registreren in het bevolkingsregister hou er dan rekening mee dat de inschrijving op hetzelfde adres reeds in orde is. Jullie komen hiervoor samen langs.

Wettelijk samenwonen beëindigen, kan door:

 • Onderlinge overeenstemming door de samenwonenden. Beiden dienen persoonlijk aanwezig te zijn bij de dienst Burgerzaken.
 • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente. Het eenzijdig beëindigen van een wettelijke samenwoonst gebeurt door een deurwaarder en kost € 200 tot € 250. deze kosten zijn voor degene die het wettelijk samenwonen stopzet.
 • Te huwen.
 • Het overlijden van een van de wettelijk samenwonenden.

Bedrag

Wij aanvaarden enkel betalingen met bankkaart en payconiq (geen cash).

Aangifte wettelijk samenwonen

 • 15 euro

Beëindigen wettelijk samenwonen

 • gratis (indien onderlinge overeenstemming)

Wat meebrengen

Voor Belgen:

 • De identiteitsbewijzen van beide samenwonenden.

Voor niet-Belgen:
Heb je een andere nationaliteit of woon je niet wettig in België, dan moet je volgende recente documenten meebrengen:

 • vaststelling van woonplaats
 • uittreksel geboorteakte met aanduiding van je afstamming
 • attest van ongehuwde staat
 • uittreksel echtscheidingsakte als je gescheiden bent
 • uittreksel overlijdensakte als je weduwe of weduwnaar bent

Voornoemde documenten zijn niet nodig indien de niet-Belg ingeschreven is in het bevolkingsregister en de afstamming, de nationaliteit en de burgerlijke staat reeds bewezen zijn.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.