referentieadres

Wat

Iedere burger heeft een adres nodig om niet geschrapt te worden uit de bevolkingsregisters. Indien je omwille van omstandigheden niet beschikt over een adres, dan kan je je laten inschrijven op het adres van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die wel ingeschreven is in het bevolkingsregister. De toestemming van die laatste is noodzakelijk om je te kunnen inschrijven.

De aangifte is nodig om je officieel te registreren in het rijksregister. Zo kan je al je post en administratieve documenten laten toekomen op je referentieadres.

Procedure

Inschrijven op een referentieadres doe je persoonlijk bij de dienst burgerzaken.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • Je identiteitskaart en indien relevant die van je gezin
 • als er een gerechtelijke beslissing bestaat over het hoederecht over een minderjarige: een afschrift van die beslissing
 • een ondertekende verklaring van de referentiepersoon zelf en zijn identiteitskaart of een schriftelijke toestemming van de Minister van Landsverdediging of van zijn vertegenwoordiger
  of een schriftelijke toestemming van de Minister van Buitenlandse Zaken
  of een attest uitgereikt door de werkgever of de onderwijsinstelling
  of een attest uitgereikt door het OCMW (Sociaal Huis)
  of een attest van de gerechtelijke instantie
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.