rechtspositieregeling OCMW-personeel

In de rechtspositieregelingen voor het personeel van de diverse lokale overheden komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel

Download hieronder de geactualiseerde documenten.

  Publicatiedatum
VastBureau_Wijziging_RPR_OCMW_Artikel104§1_20200629 06/07/2020
VastBureau_Wijziging_RPR_OCMW_Artikel104§2_20200629 06/07/2020
VastBureau_Wijziging_RPR_OCMW_Artikel104§6_20200629 06/07/2020
RPR_OCMW_Art104§1_NietSpecifiekPersoneel_VastBureau_20200629 06/07/2020
RPR_OCMW_Artikel104§2_SpecifiekPersoneelNietTewerkgestelInBijzondereDiensten_VastBureau_20200629 06/07/2020
RPR_OCMW_Art104§6_BijzondereDiensten_VastBureau_20200629 06/07/2020
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.