Rechtspositieregeling gemeentepersoneel

In de rechtspositieregelingen voor het personeel van de diverse lokale overheden komen de volgende elementen aan bod:

  • de selectie van het personeel
  • de loopbaan, inclusief de evaluatie, vorming en opleiding, het ontslag
  • alle bepalingen in verband met het salaris
  • de vergoedingen en toelagen
  • de verloven en afwezigheden, inclusief de administratieve toestanden van het personeel

Download hieronder de geactualiseerde documenten.

 Publicatiedatum
Rechtspositieregeling gemeentepersoneel30/04/2024
  
Naar top