rattenverdelging

De rat is één van de meest voorkomende diersoorten op aarde. Ratten kan men overal aantreffen: in en nabij woningen, schuren, rioleringen maar ook in het open veld, langs water,...

Hoe kan je zelf ratten voorkomen?

Je bent als eigenaar of huurder van een woning zelf verantwoordelijk voor de bestrijding van ratten. Enkele tips om ratten te voorkomen:

  • Voeg geen gekookt eten of vlees toe aan je tuinafval of composthoop.
  • Plaats je compostvat op een verharde ondergrond en sluit het deksel goed af. Laat geen etensresten rond het vat slingeren.
  • Sluit voedselvoorraden of bewaarplaatsen van eten goed af.
  • Dicht openingen in je woning waarlangs ratten kunnen binnenkomen.
  • Je kan ook nestkasten ophangen voor roofvogels zoals torenvalken en uilen. Dit zijn de natuurlijke vijanden van ratten.
  • Voeder huisdieren 's morgens en niet te veel, zodat het meeste voedsel 's avonds op is - eventueel een schoteltje gebruiken zodat je het voedsel 's avonds kan wegnemen.
  • Verzamel huishoudelijk afval in afgesloten vuilnisbakken of containers, niet in zakken.
  • Zorg dat huisvuil zo snel mogelijk wordt afgevoerd.
  • Ruim regelmatig op in en rond gebouwen, zo worden schuil- en nestplaatsen voorkomen en behoudt men een goed overzicht om eventuele sporen op te merken.
  • Beperk nestgelegenheden en onderdak voor ratten.

Als je overlast van ratten ondervindt, kan je dit melden via ons meldingsformulier.
Je kiest 'dieren' en 'ratten' bij het type melding.

De rattenvanger komt dan ter plaatse en treft de nodige maatregelen.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.