gemeenteraad - OCMW-raad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. Zij worden verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen die om de 6 jaar plaatsvinden.
Daaruit is een college van burgemeester en schepenen aangeduid.

De meerderheid in onze gemeente wordt gevormd door sp.a-Groen-Plus, CD&V en N-VA.
Voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad is Katrien Timmers.

De gemeenteraad, de OCMW-raad en de algemene vergadering van Zorg Ho-He vallen samen. De vergadering van Zorg Ho-He is niet openbaar.
De gemeenteraad vergadert elke vierde donderdag van de maand.

Samenstelling

alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak