gemeenteraad - OCMW-raad

De gemeenteraad bestaat uit 31 leden. Zij worden verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen die om de 6 jaar plaatsvinden.
Daaruit is een college van burgemeester en schepenen aangeduid.

De meerderheid in onze gemeente wordt gevormd door sp.a-Groen-Plus, CD&V en N-VA.
Voorzitter van de gemeenteraad en de OCMW-raad is Katrien Timmers.

De gemeenteraad, de OCMW-raad en de algemene vergadering van Zorg Ho-He vallen samen. De vergadering van Zorg Ho-He is niet openbaar.
De gemeenteraad vergadert elke vierde donderdag van de maand.

Samenstelling