protocollen

Wat is een protocol?

Een protocol is een overeenkomst tussen twee of meerdere overheidsinstellingen waarin afspraken gemaakt worden rond de elektronische uitwisseling van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Denk bijvoorbeeld aan een naam, een adres of een rijksregisternummer.

Wat kan ik terugvinden in een protocol?

In een protocol kan je informatie vinden over welke overheidsinstanties persoonsgegevens uitwisselen, met welk doel dit gebeurt, de genomen veiligheidsmaatregelen, etc.

Raadpleeg de protocollen van het lokaal bestuur Houthalen-Helchteren

Hieronder kan je een lijst vinden met de protocollen die bestaan tussen het gemeente- en/of OCMW-bestuur Houthalen-Helchteren en andere overheden. Deze lijst wordt momenteel nog aangevuld.

Protocol Publicatiedatum
Protocol Quarantainehandhaving 26/01/2021
Protocol Bronopsporing en Quarantainecoaching 09/02/2021
Overeenkomst DIV 30/09/2022
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Limburg.net en de gemeente in het kader van het afvalbeheer, afvalverwijdering- en verwerking 12/01/2023
Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Fluvius CVBA en gemeente Houthalen-Helchteren 29/08/2023
Vlaams Handhavingsplatform Protocol 04/03/2024
Vlaams Handhavingsplatform Addendum 04/03/2024
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.