Protocolakkoord gemeentelijke administratieve sancties

Datum goedkeuring: 27 oktober 2016

Datum publicatie: 31 januari 2020

De gemengde inbreuken zijn strafrechtelijke inbreuken die toch met een GAS gesanctioneerd kunnen worden.

Naar top