preventie & veiligheid

Preventie betekent 'voorkomen'. De gemeentelijke preventiedienst besteedt aandacht aan het veiligheidsgevoel van de burgers en aan het voorkomen van bepaalde vormen van criminaliteit.