Planning werken fietssnelweg F74

De F74 Hasselt-Eindhoven via Pelt, ook gekend als de Spoorlijn 18-fietssnelweg, heeft tussen Houthalen-Helchteren en Hamont-Achel meer dan 30 kruisingen met landbouwwegen en lokale wegen. Vanaf 8 januari worden maar liefst 33 kruisingen in de gemeenten Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel, Peer, Pelt en Hamont-Achel aangepakt. Al deze conflictpunten krijgen een nieuwe, veilige invulling met een duidelijke situatie voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Voor een vlotte uitvoering werd deze opdracht gegund aan eenzelfde aannemer namelijk ‘Martens Wegenbouw’. Vanaf 10 januari werkt hij met 4 ploegen tegelijkertijd aan verschillende kruispunten. De eerste werken vatten aan begin 2024 om tegen september van dit jaar alle kruisingen verbeterd te hebben.

Hieronder een overzicht van alle werkzaamheden die plaatsvinden in onze gemeente met een korte omschrijving per locatie:

Linzenstraat:

Op dit kruispunt wordt de verkeersregeling aangepast want de fietssnelweg komt in de voorrang te liggen. De fietssnelweg ter hoogte van de Linzenstraat wordt verbreed en krijgt de nodige markering. Op deze manier wordt het voor het beperkte gemotoriseerd verkeer duidelijk dat de fietssnelweg in de voorrang is.

Timing: 10 januari 2024 tot 24 januari 2024

Voorbroekstraat

De kruising wordt heringericht zodat de fietssnelweg voorrang krijgt ten opzichte van de Voorbroekstraat. Ter hoogte van de oversteek wordt een versmalling aangelegd voor het gemotoriseerd verkeer. De fietssnelweg krijgt een rode kleur en wordt verbreed. Deze verbreding wordt doorgetrokken tot aan de nieuwe fietsbrug.

Timing: 25 januari 2024 tot 8 februari 2024

Bungalowpark

De kruising met Bungalowpark wordt regelmatig gebruikt door landbouwverkeer. De fietssnelweg krijgt hier voorrang op het landbouwverkeer. De voorrang wordt aangegeven met duidelijke markeringen. De aanzet met kasseien voor het landbouwverkeer moet ervoor zorgen dat er geen of weinig modderresten op de fietssnelweg terecht komen.

Timing: 9 februari 2024 tot 19 februari 2024

Weg naar Spikkelspade

De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van de Weg naar Spikkelspade. De Weg naar Spikkelspade krijgt een verhoogde inrichting om het gemotoriseerd verkeer af te remmen. De fietssnelweg wordt heraangelegd in het rood met de nodige belijning om de voorrangsregeling duidelijk te maken.

Timing: 20 februari 2024 tot 5 maart 2024

Loerstraat

De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van de Loerstraat. Gemotoriseerd verkeer in de Loerstraat wordt afgeremd met een wegversmalling en een verhoogde inrichting ter hoogte van de fietssnelweg.

De fietssnelweg wordt heraangelegd in een rode kleur en krijgt de nodige belijning om aan alle weggebruikers duidelijk te maken dat de fietser in de voorrang is.

Timing: 6 maart 2024 tot 22 maart 2024

Stationstraat

Door middel van een nieuwe oversteek maken we de kruising duidelijker en breder voor fietsers en kruisend gemotoriseerd verkeer. De fietssnelweg blijft wel uit de voorrang omwille van de nabijheid van een spoorovergang. Het betreft hier enkel markeringswerken. Met dwarse volle lijnen worden fietsers attent gemaakt op de oversteek uit de voorrang. Ook op de rijweg komt belijning om de oversteek voor het kruisend gemotoriseerd verkeer duidelijk te maken.

Timing: eind maart – begin april (duurtijd +/- 2 weken)

Knooppunt fietssnelweg F74 en F75

De fietssnelwegen F74 en F75 wisselen uit ter hoogte van de Hoolvenstraat. Met extra belijning maken we de voorrangsregeling voor de fietsers onderling duidelijk.

Timing: april (duurtijd +/- 2 weken)

Guldensporenlaan

De kruising van de fietssnelweg met de Guldensporenlaan krijgt een innovatieve lichtenregeling die zorgt voor een vlotte en veilige oversteek waarbij de fietssnelweg in de voorrang ligt.

De fietsers krijgen steeds groen licht omdat detectielussen in de fietssnelwegen de lichtenregeling aansturen. Zo kunnen fietsers vlot en veilig oversteken zonder wachttijd. Het gemotoriseerd verkeer op de Guldensporenlaan krijgt op deze momenten rood om de fietsers veilig te laten kruisen.

Timing: april tot juni (duurtijd +/- 9 weken)

Vijfeindestraat

Ter hoogte van de Vijfeindestraat en de Kraanbergstraat wordt de fietssnelweg verbreed en komt er bijkomende markering om duidelijk te maken dat de fietssnelweg in de voorrang is ten opzichte van de twee zijstraten. Beide zijstraten blijven afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Timing: juni (duurtijd +/- 2 weken)

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.