Planning werken fietssnelweg F74

De F74 Hasselt-Eindhoven via Pelt, ook gekend als de Spoorlijn 18-fietssnelweg, heeft tussen Houthalen-Helchteren en Hamont-Achel meer dan 30 kruisingen met landbouwwegen en lokale wegen. Vanaf 8 januari worden maar liefst 33 kruisingen in de gemeenten Houthalen-Helchteren, Hechtel-Eksel, Peer, Pelt en Hamont-Achel aangepakt. Al deze conflictpunten krijgen een nieuwe, veilige invulling met een duidelijke situatie voor fietsers en gemotoriseerd verkeer.

Voor een vlotte uitvoering werd deze opdracht gegund aan eenzelfde aannemer namelijk ‘Martens Wegenbouw’. Sinds 10 januari werkt hij met 4 ploegen tegelijkertijd aan verschillende kruispunten. De eerste werken vatten aan begin 2024 om tegen september van dit jaar alle kruisingen verbeterd te hebben.

Hieronder een overzicht van alle werkzaamheden die plaatsvinden in onze gemeente met een korte omschrijving per locatie:

Bungalowpark

De kruising met Bungalowpark wordt regelmatig gebruikt door landbouwverkeer. De fietssnelweg krijgt hier voorrang op het landbouwverkeer. De voorrang wordt aangegeven met duidelijke markeringen. De aanzet met kasseien voor het landbouwverkeer moet ervoor zorgen dat er geen of weinig modderresten op de fietssnelweg terecht komen.

Timing: 9 februari 2024 tot 19 februari 2024

Weg naar Spikkelspade

De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van de Weg naar Spikkelspade. De Weg naar Spikkelspade krijgt een verhoogde inrichting om het gemotoriseerd verkeer af te remmen. De fietssnelweg wordt heraangelegd in het rood met de nodige belijning om de voorrangsregeling duidelijk te maken.

Timing: 20 februari 2024 tot 5 maart 2024

Loerstraat

De fietssnelweg krijgt voorrang ten opzichte van de Loerstraat. Gemotoriseerd verkeer in de Loerstraat wordt afgeremd met een wegversmalling en een verhoogde inrichting ter hoogte van de fietssnelweg.

De fietssnelweg wordt heraangelegd in een rode kleur en krijgt de nodige belijning om aan alle weggebruikers duidelijk te maken dat de fietser in de voorrang is.

Timing: 6 maart 2024 tot 22 maart 2024

Stationstraat

Door middel van een nieuwe oversteek maken we de kruising duidelijker en breder voor fietsers en kruisend gemotoriseerd verkeer. De fietssnelweg blijft wel uit de voorrang omwille van de nabijheid van een spoorovergang. Het betreft hier enkel markeringswerken. Met dwarse volle lijnen worden fietsers attent gemaakt op de oversteek uit de voorrang. Ook op de rijweg komt belijning om de oversteek voor het kruisend gemotoriseerd verkeer duidelijk te maken.

Timing: eind maart – begin april (duurtijd +/- 2 weken)

Knooppunt fietssnelweg F74 en F75

De fietssnelwegen F74 en F75 wisselen uit ter hoogte van de Hoolvenstraat. Met extra belijning maken we de voorrangsregeling voor de fietsers onderling duidelijk.

Timing: april (duurtijd +/- 2 weken)

Guldensporenlaan

De kruising van de fietssnelweg met de Guldensporenlaan krijgt een innovatieve lichtenregeling die zorgt voor een vlotte en veilige oversteek waarbij de fietssnelweg in de voorrang ligt.

De fietsers krijgen steeds groen licht omdat detectielussen in de fietssnelwegen de lichtenregeling aansturen. Zo kunnen fietsers vlot en veilig oversteken zonder wachttijd. Het gemotoriseerd verkeer op de Guldensporenlaan krijgt op deze momenten rood om de fietsers veilig te laten kruisen.

Timing: half mei tot half juli (duurtijd +/- 9 weken)

Vijfeindestraat

Ter hoogte van de Vijfeindestraat en de Kraanbergstraat wordt de fietssnelweg verbreed en komt er bijkomende markering om duidelijk te maken dat de fietssnelweg in de voorrang is ten opzichte van de twee zijstraten. Beide zijstraten blijven afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

Timing: juni (duurtijd +/- 2 weken)

Naar top