plaatsen grafsteen (vergunning)

Vraag hier de vergunning voor het plaatsen van een grafsteen aan

Maak een afspraak

Wat

Voor het plaatsen van een grafsteen op het kerkhof dient een vergunning aan te worden gevraagd bij onze gemeente.

Procedure

De plaatsing, de verwijdering of de verbouwing van graftekens is pas toegestaan na ondertekening door de gemachtigde van een graftekenvergunning. Vooraleer tot plaatsing, verwijdering of verbouwing van graftekens over te gaan dient de ondernemer een vergunning aan te vragen bij de bevoegde dienst bij onze gemeente, waar hem na controle de nodige documenten zal worden uitgereikt. Enkel van maandag tot donderdag tussen 8 uur en 15 uur zal tot plaatsing, verbouwing of verwijdering worden overgegaan

Het is niet toegelaten grafstenen of andere gedenktekens te plaatsen die door hun vorm, afmetingen, hun opschriften of aard van de materialen, de reinheid, gezondheid, veiligheid en rust op de begraafplaats kunnen verstoren.

Afmetingen

De graftekens en andere gedenktekens mogen volgende afmetingen niet overschrijden:

Gewoon graf: inclusief omboording:

 • niet breder dan 0,80 m
 • niet hoger dan 1,20 m
 • niet langer dan 1,80 m

Grafconcessies: inclusief omboording

 • niet breder dan 1 m
 • niet hoger dan 1,20 m
 • niet langer dan 2 m

Kindergraf: inclusief omboording

 • niet breder dan 0,60 m
 • niet hoger dan 0,70 m
 • niet langer dan 1 m 

Graf voor urnen:

 • 40 cm x 40 cm x 3 cm
 • opzet van max. 30 cm hoogte
 • letters max. 3 cm

Columbariumnissen: (gedenkplaat)

 • max 2 cm dik
 • max 40 cm x 40 cm
 • letters max 3 cm

De graftekens dienen te worden geplaatst op voetstukken. Deze voetstukken moeten op funderingen geplaatst worden van minstens 15 cm dikte en mogen niet boven het maaiveld uitsteken. De omboording mag max 20 cm breed zijn en max 5 cm hoog. De graftekens mogen in geen geval de afmetingen van het graf overschrijden. Er mogen geen aanplantingen gedaan worden. De opschriften en grafschriften mogen de welvoeglijkheid, de orde en de aan de doden verschuldigde eerbied niet storen.

De afstand tussen de grafkuilen op de gemeentelijke begraafplaatsen wordt bepaald op 60 cm.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.