orgaandonatie

Maak een afspraak

Wat

Dankzij orgaandonatie kan jij een leven redden. Denk er daarom bewust over na en registreer je officieel als donor. Mocht je sterven door hersen- of hartfalen, dan geven je organen patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen een nieuwe kans.

Voor wie

Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je registreert als donor.

Procedure

Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan bent je automatisch een potentiële orgaandonor, tenzij

  • je dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens jouw leven
  • of als je naaste familieleden (kinderen, ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.

Om er zeker van te zijn dat jouw wil wordt gerespecteerd, kan je de keuze laten registreren. Vul hiervoor het formulier voor instemming of weigering tot orgaandonatie in, en laat het registreren bij het gemeentebestuur van jouw woonplaats. Je kan het formulier ook krijgen bij onze gemeente.

De gemeente voegt de informatie toe aan het Rijksregister en stuurt een kennisgeving naar de federale overheidsdienst Volksgezondheid. De medische diensten raadplegen het Rijksregister om na te gaan of de overledene donor is of niet.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Voor te leggen documenten bij je verklaring:

  • je identiteitskaart als Belgische inwoner of verblijfskaart of identiteitsbewijs als niet-Belgische inwoner;
  • als je zelf niet aanwezig kan zijn, kan je volgende documenten aan een gevolmachtigde meegeven:
    • jouw identiteitsbewijs;
    • een document dat je eigenhandig invult (met de gewenste verklaring) en ondertekent.
alert-box-close-text

Maatregelen m.b.t. Coronavirus

Stel niet-dringende bezoeken uit

Omwille van het coronavirus willen we ook de bezoekers aan ons gemeentehuis beperken om zo besmettingen te vermijden. Wij werken uitsluitend op afspraak. Om een afspraak te maken, bel je tijdens de openingsuren naar het nummer 011 49 20 00. 

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.

We vragen onze bezoekers de nodige afstand tot onze medewerkers te bewaren en met bancontact te betalen.