opvang asielzoekers

Asielzoekers worden geholpen met de veelheid van problemen om hun integratie in onze samenleving te bevorderen. 
Zij worden wegwijs gemaakt in een vreemde cultuur met andere regels, gewoonten en gebruiken, en bijgestaan in de administratieve beslommeringen die een asielaanvraag met zich meebrengt.

De basishulpverlening verschilt niét van de hulpverlening aan Belgen.
Asielzoekers hebben tot aan hun erkenning géén recht op leefloon, maar kunnen terugvallen op financiële steun gelijk aan het leefloon.

Zij hebben daarnaast recht op dezelfde aanvullende financiële tussenkomst voor medische kosten, woon- en energiekosten als Belgen en vreemdelingen.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.