bekendmakingen

Bekendmakingen omgevingsvergunningen

Hier kan je alle bekendmakingen openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsvergunningen terugvinden.

Publieke consultatie voor de ontwerp-toegankelijkheidsregeling van het natuurdomein Hoevebos te Houthalen-Helchteren

Voor natuurdomein Hoevebos, op grondgebied van de gemeente Houthalen-Helchteren werd door het Agentschap Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven. Het dossier digitaal inkijken kan op: https://natuurenbos.vlaanderen.be/inspraak-van-de-burger/toegankelijkheidsregelingen-publieke-consultatie.

Gedurende de periode van 20 november 2023 tot en met 19 december 2023 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend via:

  • E-mail: aves.lim.anb@vlaanderen.be
  • Post: Agentschap Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 75 , 1000 Brussel 

Publieke consultatie voor de ontwerp-toegankelijkheidsregeling van het natuurdomein Mangelbeekvallei te Houthalen-Helchteren

Voor natuurdomein Mangelbeekvallei, op grondgebied van de gemeente Houthalen-Helchteren werd door het Agentschap Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling opgemaakt. Hierin wordt de toegankelijkheid voor bezoekers omschreven. Het dossier digitaal inkijken kan op: https://natuurenbos.vlaanderen.be/inspraak-van-de-burger/toegankelijkheidsregelingen-publieke-consultatie.

Gedurende de periode van 20 november 2023 tot en met 19 december 2023 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend via:

  • E-mail: aves.lim.anb@vlaanderen.be 
  • Post: Agentschap Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen, Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88 bus 75 , 1000 Brussel 

Bekendmaking besluit voor sectorale voorwaarden windturbines

Het departement Omgeving wenst je te informeren dat de Vlaamse Regering op 7 juli 2023 haar besluit met algemene en sectorale bepalingen rond milieuhygiëne (VLAREM II) wijzigde wat betreft de sectorale milieuvoorwaarden voor inrichtingen voor het opwekken van elektriciteit door middel van windenergie. Dit besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 17 juli 2023.

Het besluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines

Met dit besluit stelt de Vlaamse Regering sectorale voorwaarden voor windturbines vast om de mogelijke milieuhinder ervan voor omwonenden te voorkomen of te beperken. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de indelingslijst bij VLAREM II.

In een plan-MER zijn de mogelijke effecten van deze sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu onderzocht. Team Omgevingseffecten keurde het plan-MER goed.

Het besluit, het bijhorende plan-MER en de verklaring over de milieueffectrapportage raadplegen

Je kan het besluit, het bijhorende plan-MER en de verklaring over de milieueffectrapportage op de volgende manieren raadplegen:

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.