noodnummers

 • Brandwondencentrum
  Bij ernstige brandwonden contacteer je best direct een brandwondencentrum, 24 uur op 24 bereikbaar.
  www.brandwonden.be
  tel. 02 268 62 00

 • Card Stop
  Alle informatie over het blokkeren van je betaalkaart
  tel. 070 34 43 44

 • Child Focus
  Europees centrum dat actieve steun biedt bij de opsporing van vermiste kinderen. Helpt seksuele uitbuiting van minderjarigen bestrijden.
  www.childfocus.be
  tel. 116000

 • Druglijn
  Alle vragen rond drank, drugs en pillen. Hulp en preventie. Anoniem.
  Maandag - vrijdag: 10 tot 20 uur.
  tel. 078 15 10 20
   
 • Europees noodnummer: ambulance / dringende medische hulpverlening / brandweer
  Noodnummer dat je in de lidstaten van de Europese Unie kan gebruiken in geval van een noodsituatie.
  tel. 112

 • Huisartsen wachtdienst
  tel. 0900 40 450

 • Kankerfoon
  Vlaamse Liga tegen kanker.
  www.kanker.be
  tel. 0800 15 802

 • Liga voor Mensenrechten
  tel. 09 223 07 38
  info@mensenrechten.be
  www.mensenrechten.be

 • Mutas
  Hulpverlening als je door ongeluk, ziekte,… in de problemen komt in het buitenland. assistance@mutas.be
  www.mutas.be
  tel. 02 272 09 00

 • Oogartsen wachtdiensten
  tel. 0903 99 203

 • Politie CARMA (dringende politiehulp)
  tel. 101
  Voor niet-dringende politiehulp: tel. 089 39 14 10
  info@politiecarma.be

 • Rode Kruis Vlaanderen (ziekenwagendienst)
  Ambulancevervoer en dringende hulpverlening, 24 uur op 24 bereikbaar
  info@rodekruis.be
  www.rodekruis.be
  tel. 105

 • Tandartsen wachtdienst
  tel. 0903 39 969

 • Teleonthaal
  Levensmoeilijkheden? Praten is de eerste stap. 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar.
  Ook on-line een gesprek! Surf naar de website: www.teleonthaal.be
  tel. 106

 • Veilig vrijenlijn
  Deskundigen verstrekken anoniem advies en geven informatie over aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA).
  info@sensoa.be
  www.sensoa.be
  tel. 078 15 15 15

 • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg
  Voor informatie, advies, hulp of vermoeden.
  info@vklimburg.be
  www.kindermishandeling.be
  tel. 011 27 46 72

 • Zelfmoordpreventie
  Telefonische hulpverlening. Anoniem, dag en nacht.
  cpz@preventiezelfdoding.be
  www.preventiezelfdoding.be
  tel. 1813
alert-box-close-text

Wij werken op afspraak!

Heel wat administratieve zaken kan je voortaan enkel nog met een afspraak afhandelen in het NAC.

Voor het afhalen van huisvuilzakken of aangevraagde documenten hoef je geen afspraak te maken. De meeste attesten kan je gewoon online aanvragen, zodat je niet meer langs hoeft te komen. 

Vragen? Lees meer over onze nieuwe werkwijze.

Maak een afspraak