noodnummers

 • Brandwondencentrum
  Bij ernstige brandwonden contacteer je best direct een brandwondencentrum, 24 uur op 24 bereikbaar.
  www.brandwonden.be
  tel. 02 268 62 00

 • Card Stop
  Alle informatie over het blokkeren van je betaalkaart
  tel. 070 34 43 44

 • Child Focus
  Europees centrum dat actieve steun biedt bij de opsporing van vermiste kinderen. Helpt seksuele uitbuiting van minderjarigen bestrijden.
  www.childfocus.be
  tel. 116000

 • Druglijn
  Alle vragen rond drank, drugs en pillen. Hulp en preventie. Anoniem.
  Maandag - vrijdag: 10 tot 20 uur.
  tel. 078 15 10 20
   
 • Europees noodnummer: ambulance / dringende medische hulpverlening / brandweer
  Noodnummer dat je in de lidstaten van de Europese Unie kan gebruiken in geval van een noodsituatie.
  tel. 112

 • Huisartsen wachtdienst
  tel. 0900 40 450

 • Kankerfoon
  Vlaamse Liga tegen kanker.
  www.kanker.be
  tel. 0800 15 802

 • Liga voor Mensenrechten
  tel. 09 223 07 38
  info@mensenrechten.be
  www.mensenrechten.be

 • Mutas
  Hulpverlening als je door ongeluk, ziekte,… in de problemen komt in het buitenland. assistance@mutas.be
  www.mutas.be
  tel. 02 272 09 00

 • Oogartsen wachtdiensten
  tel. 0903 99 203

 • Politie CARMA (dringende politiehulp)
  tel. 101
  Voor niet-dringende politiehulp: tel. 089 39 14 10
  info@politiecarma.be

 • Rode Kruis Vlaanderen (ziekenwagendienst)
  Ambulancevervoer en dringende hulpverlening, 24 uur op 24 bereikbaar
  info@rodekruis.be
  www.rodekruis.be
  tel. 105

 • Tandartsen wachtdienst
  tel. 0903 39 969

 • Teleonthaal
  Levensmoeilijkheden? Praten is de eerste stap. 24 uur op 24, 7 dagen op 7 bereikbaar.
  Ook on-line een gesprek! Surf naar de website: www.teleonthaal.be
  tel. 106

 • Veilig vrijenlijn
  Deskundigen verstrekken anoniem advies en geven informatie over aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA).
  info@sensoa.be
  www.sensoa.be
  tel. 078 15 15 15

 • Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg
  Voor informatie, advies, hulp of vermoeden.
  info@vklimburg.be
  www.kindermishandeling.be
  tel. 011 27 46 72

 • Zelfmoordpreventie
  Telefonische hulpverlening. Anoniem, dag en nacht.
  cpz@preventiezelfdoding.be
  www.preventiezelfdoding.be
  tel. 1813