mindermobielencentrale

Voor wie?

Wie geen gebruik kan maken van het openbaar vervoer omwille van leeftijd, lichamelijke toestand of sociale situatie kan beroep doen op een vrijwillige chauffeur van de mindermobielencentrale. Hij brengt je naar familie of vrienden, de kapper, de dokter, het ziekenhuis, de kaartersclub, het warenhuis,...

Voorwaarden

Om gebruik te kunnen maken van de mindermobielencentrale moet je een inkomen hebben dat lager ligt dan tweemaal het leefloon. Hiervoor vragen we de nodige bewijsstukken.

Wat kost het?

Het lidgeld bedraagt 10 euro per persoon. 2 gezinsleden die op hetzelfde adres wonen betalen samen 15 euro. In dit inschrijvingsgeld is de verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid inbegrepen. De gebruiker moet aan de chauffeur een vergoeding van 0,33 euro per kilometer betalen, te rekenen vanaf het vertrek van de chauffeur bij hem/haar thuis en terug.

Inschrijven en aanvragen

Om ritten te kunnen aanvragen moet je eerst lid worden van de mindermobielencentrale. Hiervoor kan je terecht in het lokaal dienstencentrum Perron-Oost. Breng een bewijs van je inkomsten mee!

Ritten moeten minstens twee werkdagen vooraf (telefonisch) aangevraagd worden via de onthaalbalie van het lokaal dienstencentrum Perron-Oost.

Alle info vind je gebundeld in deze overzichtelijke flyer.