Mantelzorgtoelage

Inhoud

Iedereen die helpt bij de verzorging en de opvang van een zorgbehoevende bejaarde is voor ons een "mantelzorger", en kan in aanmerking komen voor een financieel schouderklopje.

Voorwaarden

De zorgbehoevende bejaarde

  • is woonachtig in de gemeente Houthalen-Helchteren;
  • is minstens 65 jaar;
  • heeft de beperking van zelfredzaamheid van minstens 9 punten, toegekend door het ministerie van Sociale Zaken. Indien je niet over het juiste medische attest beschikt, dien je dit aan te vragen. In afwachting hiervan wordt toegestaan dat je gedurende de eerste 12 maanden je zorgbehoevendheid bewijst aan de hand van een Katz-schaal van minstens 9 punten;
  • is niet opgenomen in een rusthuis of een RVT-instelling;
  • heeft geen recht op een uitkering van de Vlaamse zorgverzekering (je bent verplicht je recht op een uitkering van de Vlaamse zorgverzekering door je zorgkas te laten onderzoeken).

Procedure

De mantelzorger vraagt de toelage aan bij de dienst Thuiszorg. Via een sociaal onderzoek wordt nagegaan of voldaan is aan de voorwaarden.

Kostprijs

Het betreft een maandelijks bedrag van 25 euro.

Naar top