machtiging praalwagens

Praalwagens mogen afwijken van bepaalde verkeersreglementen en de bepalingen betreffende het rijbewijs en de inschrijving van voertuigen. Om ze te mogen gebruiken is wel een gemeentelijke machtiging nodig.

De gemeentelijke machtiging voor praalwagens moet aangevraagd worden in de gemeente van deelname aan een carnavalsoptocht EN in de gemeente waar de vereniging is gevestigd of vertrekt naar een carnavalsoptocht.

Voorwaarden

  • Slechts bij uitzondering op de openbare weg komen, nl. ter gelegenheid van folkloristische manifestaties ( heen- en of terugweg OF voor proefritten met het oog op die manifestatie)
  • Een maximale snelheid van 25km/uur respecteren
  • Voldoen aan de voorschriften van de gemeentelijke machtiging. Lees zeker deze voorschriften!

Procedure

Ingevuld aanvraagformulier met de nodige bijlagen (zie 'meebrengen') minstens 15 dagen op voorhand indienen bij het team toerisme en evenementen, aan de balie of via mail.

Bedrag

gratis

Wat meebrengen

  • Ingevuld aanvraagformulier 
  • Ingevulde bijlage, waarin het traject wordt vermeld
  • Het bewijs van de verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen voor de praalwagen zelf
  • Een foto van de praalwagen
  • Het bewijs van verzekering van het trekkend voertuig ( indien van toepassing)
  • Het keuringsbewijs van het trekkende voertuig ( indien van toepassing)
  • Het inschrijvingsbewijs van het trekkend voertuig (indien van toepassing)