leefloon

De wet voorziet voor iedereen een minimuminkomen dat noodzakelijk is om menswaardig te leven.

Het leefloon houdt meer in dan de toekenning van een maandelijks basisbedrag. Je wordt begeleid bij het zoeken naar werk, het volgen van een opleiding of een omscholing.

Wie geen of onvoldoende inkomen heeft, kan hiervoor een aanvraag doen. De maatschappelijk werker doet een sociaal onderzoek. Op basis van het resultaat van dit sociaal onderzoek kan je een bedrag toegekend worden, afhankelijk van je gezinssituatie (alleenstaand, samenwonend, met of zonder kinderlast).

alert-box-close-text

Maatregelen m.b.t. Coronavirus

Stel niet-dringende bezoeken uit

Omwille van het coronavirus willen we ook de bezoekers aan ons gemeentehuis beperken om zo besmettingen te vermijden. Wij werken uitsluitend op afspraak. Om een afspraak te maken, bel je tijdens de openingsuren naar het nummer 011 49 20 00. 

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 00 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.

We vragen onze bezoekers de nodige afstand tot onze medewerkers te bewaren en met bancontact te betalen.