kids-ID niet-Belg

Maak een afspraak

Wat

Het identiteitsbewijs vermeldt naast de identiteitsgegevens en de afstamming, ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood.

Voor wie

Alle kinderen van 0 tot 12 jaar die niet de Belgische nationaliteit hebben, maar wel verblijfsrecht in België hebben, kunnen een Kids-ID niet-Belg krijgen.

Procedure

Als je een Kids-ID niet-Belg wil aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

 • je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind

Wanneer aanvragen

 • Als een instantie zoals een school, een club of vereniging een identiteitsbewijs verlangt. 
 • Als het kind naar het buitenland reist. Met het Kids-ID niet-Belg kan het kind België terug binnen reizen.
  • In ieder geval heeft het kind ook een reispas nodig. 
  • Afhankelijk van de bestemming en de nationaliteit van het kind, is ook een visum nodig.

Geldigheidsduur

Het identiteitsbewijs blijft maximaal 2 jaar geldig.
Het bewijs vervalt ook als:

 • het kind 12 jaar wordt
 • de verblijfsvergunning van de ouder/voogd afgelopen is
 • het adres, de naam, de voornaam of de nationaliteit van het kind wijzigt

Wat te doen bij verlies of diefstal

Is je Kids-ID niet-Belg verloren of gestolen? Meld dit bij de dienst Bevolking van je woonplaats. Maak hier een afspraak voor een nieuwe Kids-ID niet-Belg

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Bij de aanvraag van een Kids-ID breng je de volgende zaken mee:

 • elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
 • 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van het kind die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.
 • de gegevens van een contactpersoon voor noodgevallen.
 • de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt. 
  Bij pleegzorg: gerechtelijke beslissing of beslissing van het comité voor bijzondere jeugdzorg. 

Je krijgt de Kids-ID niet-Belg meteen mee naar huis.