In&Om

Elke maand, behalve in juli en augustus, verschijnt op de eerste dinsdag ons gemeentelijk infoblad. Daarin vind je actuele informatie, aankondigingen van activiteiten en contactgegevens van het bestuur en gemeentelijke teams.

Lees de meest recente In&Om hier digitaal.

Wil je een nieuwsberichtje in de In&Om laten verschijnen, neem dan contact op met het team communicatie.
Evenementen die je wil aankondigen, geef je tijdig in via de Uitdatabank.

Voor In&Om gelden de volgende deadlines voor 2020:

  • februari: 6 januari
  • maart: 3 februari
  • april: 9 maart
  • mei: 6 april
  • juni: 4 mei
  • september: 29 juni
  • oktober: 7 september 
  • november: 5 oktober
  • december: 29 oktober

Voor edities van vorig jaar kan je ons archief raadplegen.