In&Om

Elke maand, behalve in juli en augustus, verschijnt op de eerste dinsdag ons gemeentelijk infoblad In&Om. Daarin vind je actuele informatie, aankondigingen van activiteiten en contactgegevens van het bestuur en gemeentelijke teams.

Wil je een nieuwsberichtje in de In&Om laten verschijnen, neem dan contact op met het team interne & externe communicatie. Evenementen die je wil aankondigen, geef je tijdig in via de Uitdatabank.