Hoppinpunt

Wat is een Hoppinpunt?

Een Hoppinpunt is een punt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen en op elkaar zijn afgestemd. Je start er je reis of stapt er vlot over van het ene op het andere vervoermiddel, zoals de trein, tram, bus en deelsystemen (fiets, auto of step). Dat betekent ook dat je er altijd een fietsenstalling zult vinden, en soms zelfs een pakjesautomaat, bagagelockers of een fietsherstelzuil.

Hoppin streeft naar maximaal toegankelijke Hoppinpunten voor iedereen.

In onze gemeente vind je een Hoppinpunt op het John Cuppensplein.

Meer info over Hoppinpunten in Vlaanderen vind je op deze website.

Naar top