attest hinder openbare werken

Heb je als zelfstandige hinder van openbare werken omdat die werken de toegang tot je onderneming belemmeren, verhinderen of ernstig bemoeilijken, dan kan je een 'attest hinder openbare werken' aanvragen.

Wat

Succesvolle ondernemingen passen zich telkens aan bij nieuwe omstandigheden. Soms zijn er bijzondere situaties waarin je, als ondernemer, veel creativiteit aan de dag moet leggen. Ernstige hinder door wegenwerken is daar een goed voorbeeld van. Zoiets kan een kleine onderneming voor zware uitdagingen stellen. Maar het kan ook een aanleiding zijn om je manier van werken tijdelijk op een originele manier aan te passen of misschien zelfs blijvend te vernieuwen.

De hinderpremie van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan. Zo kan je jouw klanten informeren en blijven bedienen tijdens de duurtijd van de wegenwerken.

Voor wie

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. Jouw zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben. Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel (‘winkeliers’), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

Procedure

Voorwaarden

Jouw handelszaak moet 'ernstige hinder' ondervinden door wegenwerken. Ernstige hinder betekent dat:

  • de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten
  • de werken een oppervlakte van meer dan 50 vierkante meter beslaan
  • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren

Bedrag

Een hinderpremie bedraagt 2.000 euro en kan je maximaal één keer per jaar per periode van hinder aanvragen.

Je ondervindt dermate ernstige hinder waardoor je moet sluiten? Dan kan je in aanmerking komen voor een sluitingspremie. Hiervoor moet je zaak minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten zijn. De sluitingspremie kan je krijgen vanaf de 8ste kalenderdag van jouw sluiting en bedraagt 80 euro per sluitingsdag voor maximaal 365 sluitingsdagen per periode van hinder.


Meer informatie:

hinderpremie@vlaio.be

http://www.vlaio.be/hinderpremie

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.