gezinszorg

De verzorgenden helpen bij huishoudelijke taken en de persoonlijke verzorging. Zij ondersteunen de cliënt in zijn dagelijkse leven. De verzorgenden zijn opgeleid om hun taken kwaliteitsvol en discreet uit te voeren. Zij zijn gehouden aan het beroepsgeheim en verzekerd tegen beroepsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Tijdstip, duur en regelmaat worden bepaald volgens de behoefte van de cliënt. De maatschappelijk werker houdt regelmatig contact om de thuiszorg op te volgen en bij te sturen.

Voor wie?

Personen die omwille van leeftijd, gezondheid of sociale situatie niet meer zelf het huishouden kunnen organiseren.

Procedure

Aanvragen kan telefonisch of persoonlijk bij de OCMW-thuisdiensten. Een maatschappelijk werker komt zo spoedig mogelijk aan huis om het dossier samen te stellen en verdere afspraken te maken.

Bedrag

De prijs per uur wordt berekend op basis van het inkomen en de gezinssituatie. Een prijsvermindering wordt toegepast voor zwaar zorgbehoevenden.