gezinszorg

De verzorgenden helpen bij huishoudelijke taken en de persoonlijke verzorging. Zij ondersteunen de cliënt in zijn dagelijkse leven. De verzorgenden zijn opgeleid om hun taken kwaliteitsvol en discreet uit te voeren. Zij zijn gehouden aan het beroepsgeheim en verzekerd tegen beroepsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid. Tijdstip, duur en regelmaat worden bepaald volgens de behoefte van de cliënt. De maatschappelijk werker houdt regelmatig contact om de thuiszorg op te volgen en bij te sturen.

Voor wie?

Personen die omwille van leeftijd, gezondheid of sociale situatie niet meer zelf het huishouden kunnen organiseren.

Procedure

Aanvragen kan telefonisch of persoonlijk bij de dienst Thuiszorg. Een maatschappelijk werker komt zo spoedig mogelijk aan huis om het dossier samen te stellen en verdere afspraken te maken.

Bedrag

De prijs per uur wordt berekend op basis van het inkomen en de gezinssituatie. Een prijsvermindering wordt toegepast voor zwaar zorgbehoevenden.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.