Geslachtswijziging

Maak een afspraak

Wat

De aanvrager doet aangifte van zijn of haar wens om officieel van geslacht te veranderen.

Voor wie

 • Meerderjarige Belgen
 • Ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar
 • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger
 • Meerderjarige niet-Belgen, ingeschreven in de bevolkingsregisters
 • Niet-ontvoogde minderjarige niet-Belgen vanaf 16 jaar, ingeschreven in de bevolkingsregister, op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger

Procedure

Je moet je voor een aangifte van geslachtswijziging aanbieden bij de Burgerlijke Stand van je woonplaats.

Transgenders zullen niet langer verplicht worden om een geslachtsoperatie of sterilisatie te ondergaan.

Om een wijziging van de geslachtsvermelding op de geboorteakte te bekomen en dus ook een identiteitskaart met V of M er op, moet je een administratieve procedure doorlopen die het wijzigen van de geslachtsvermelding in de geboorteakte regelt.

 • De aangifte van de geslachtswijziging gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er wordt een officiële informatiebrochure overhandigd.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte. Deze krijgt 3 maanden de tijd om eventueel een negatief advies uit te brengen.
 • De aanvrager moet tussen de 3 en 6 maanden na de eerste aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in een verklaring bevestigen van geslacht te willen veranderen en zich bewust te zijn van de gevolgen en het zwaarwichtige karakter van de geslachtswijziging. Dan wordt een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opgemaakt.
 • De akte van je geslachtswijziging kan je opvragen bij de snelbalie van onze gemeente.

Uitzonderingen

 • Voor minderjarigen vanaf 16 jaar zijn bijzondere regelingen voorzien. De minderjarige wordt bijgestaan door beide ouders. Een minderjarige moet een verklaring van een kinder- jeugdpsychiater voorleggen, deze bevestigt dat de jongere over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart, paspoort of vreemdelingenkaart
 • verklaring van kinder- en jeugdpsychiater (voor een minderjarige)

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van uw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste 15 dagen na de bevalling.

Procedure

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan het kind enkel aangeven:

 • als hij of zij gehuwd is met de moeder
 • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.

Na de dag van de bevalling hebt u 15 kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan hebt u nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

U geeft uw kind aan bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is. In sommige gemeenten is het ook mogelijk om de geboorteaangifte van uw kind in de kraamkliniek te doen.

Bij de aangifte ontvangt u een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet, want u kunt hiermee:

 • het groeipakket aanvragen
 • uw kind als persoon ten laste laten inschrijven bij uw ziekenfonds.

Bedrag

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Regelgeving

Artikel 42–44 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

Voor de aangifte neemt u volgende documenten mee:

 • uw identiteitskaart
 • het medisch geboorteattest
 • uw trouwboekje als u gehuwd bent met de moeder of de akte van erkenning als u het kind voor de geboorte erkend hebt.
alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

We vragen alle bezoekers om bij aankomst:

 • hun handen te desinfecteren
 • 1,5 m afstand te houden van andere aanwezigen
 • de looplijnen te volgen
 • Opgelet: mondmaskers zijn vanaf nu terug verplicht in het NAC

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.