Geslachtswijziging

Maak een afspraak

Wat

De aanvrager doet aangifte van zijn of haar wens om officieel van geslacht te veranderen.

Voor wie

 • Meerderjarige Belgen
 • Ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar
 • Niet-ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger
 • Meerderjarige niet-Belgen, ingeschreven in de bevolkingsregisters
 • Niet-ontvoogde minderjarige niet-Belgen vanaf 16 jaar, ingeschreven in de bevolkingsregister, op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger

Procedure

Je moet je voor een aangifte van geslachtswijziging aanbieden bij de Burgerlijke Stand van je woonplaats.

Transgenders zullen niet langer verplicht worden om een geslachtsoperatie of sterilisatie te ondergaan.

Om een wijziging van de geslachtsvermelding op de geboorteakte te bekomen en dus ook een identiteitskaart met V of M er op, moet je een administratieve procedure doorlopen die het wijzigen van de geslachtsvermelding in de geboorteakte regelt.

 • De aangifte van de geslachtswijziging gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Er wordt een officiĆ«le informatiebrochure overhandigd.
 • De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte. Deze krijgt 3 maanden de tijd om eventueel een negatief advies uit te brengen.
 • De aanvrager moet tussen de 3 en 6 maanden na de eerste aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand in een verklaring bevestigen van geslacht te willen veranderen en zich bewust te zijn van de gevolgen en het zwaarwichtige karakter van de geslachtswijziging. Dan wordt een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opgemaakt.
 • De akte van je geslachtswijziging kan je opvragen bij de snelbalie van onze gemeente.

Uitzonderingen

 • Voor minderjarigen vanaf 16 jaar zijn bijzondere regelingen voorzien. De minderjarige wordt bijgestaan door beide ouders. Een minderjarige moet een verklaring van een kinder- jeugdpsychiater voorleggen, deze bevestigt dat de jongere over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt om de voortdurende overtuiging te hebben dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart, paspoort of vreemdelingenkaart
 • verklaring van kinder- en jeugdpsychiater (voor een minderjarige)
Naar top