Gemeenschapswachten Houthalen-Helchteren

De gemeenschapswachten dragen door hun aanwezigheid in de wijken bij tot het veiligheidsgevoel van de burger. Hiervoor voeren zij een groot aantal taken uit. Ze vormen de schakel tussen de gemeente en de bevolking en signaleren problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde gemeentelijke diensten of aan de politie. Je kan ze duidelijk herkennen aan het paarse uniform dat ze dragen.

De gemeenschapswachten van Houthalen-Helchteren zijn multi-inzetbaar en hebben een aantal zeer concrete taken:

  • het aanmaken van fietslabels en deze aan huis bezorgen
  • stickers aan huis bezorgen bij nieuwe leden van een buurtpreventienetwerk
  • toezicht houden aan de fietsenparking bij evenementen
  • ondersteunen van preventieve acties, o.a. rond inbraakbeveiliging, fietsdiefstal, verkeersveiligheid, zwerfvuil, hondenpoep… en het verspreiden van flyers en affiches
  • het melden van beschadigingen zoals gaten in het wegdek, vernield straatmeubilair (verkeersborden, zitbanken…) en nutsvoorzieningen, alsook situaties die een onveilig gevoel geven zoals defecte straatverlichting, sluitstorten en fietswrakken
  • preventief toezicht houden in de wijken, de wekelijkse markt en bij diverse evenementen (Lachfestival, Zomernoten, Kelchteren Kermis, openluchtfilms,…)
  • niet enkel aanspreekpunt op straat zijn en vragen van burgers beantwoorden, maar ook een luisterend oor bieden om de noden van de burgers te kennen

Meer informatie over de taken en verantwoordelijkheden van gemeenschapswachten (opdrachten en werkterrein, opleiding, uniform en identificatiekaart, het wettelijk kader) vind je hier.

Naar top