GAS: gemeentelijke administratieve sancties

Sinds kort kunnen steden en gemeenten zelf beperkte snelheidsovertredingen beboeten via gemeentelijke administratieve sancties, ook wel GAS 5 genoemd.

In stad Genk is het GAS 5 regelement al van toepassing sinds 1 december 2021. In het najaar van 2022 zullen alle lokale besturen binnen de politiezone hetzelfde reglement invoeren, om uniformiteit rond de afhandeling van beperkte snelheidsovertredingen te creëren. Op 1 oktober 2022 starten onze gemeente en gemeente Oudsbergen als pilootgemeenten. Op 1 november 2022 volgen dan de andere gemeenten: As, Bocholt, Bree, Kinrooi en Zutendaal.

In de meeste gemeenten zal voorlopig enkel gehandhaafd worden via bemande en onbemande snelheidscamera’s, de zogenaamde flitsacties en flitspalen. Stad Genk en gemeenten Oudsbergen investeerden reeds in trajectcontroles.

Wie doet wat?

Om bovenstaande praktisch mogelijk te maken, zijn er drie partners betrokken:

  • de lokale besturen
  • de lokale verwerkingscel (in de schoot van stad Genk)
  • politiezone CARMA. 

Politie CARMA stelt de snelheidsovertredingen vast en doet de triage. Dit wil zeggen dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen strafrechtelijke overtredingen en overtredingen die binnen het GAS 5-reglement vallen.
De overtredingen die binnen het GAS-reglement vallen, worden vervolgens doorgegeven aan de lokale verwerkingscel in Genk. De stad Genk faciliteert als lokale verwerkingscel en verwerkt centraal de administratieve boetes over de gemeentegrenzen voor de hele politiezone. Tot slot gebeurt de inning door het lokale bestuur waar de overtreding is begaan. Diverse softwaretoepassingen en -koppelingen zorgen er voor dat alles vlot en geautomatiseerd verloopt.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.