financieel directeur

Martine Coonen is de financieel directeur van het gemeentebestuur en het OCMW van Houthalen-Helchteren.

In elke gemeente met meer dan 10.000 inwoners wordt een financieel directeur aangesteld. Deze wordt benoemd door de gemeenteraad. Zij staat onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen.

De financieel directeur staat onder de functionele leiding van de algemeen directeur in voor:

 1. het opstellen, in overleg met het managementteam, van:
  1. het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan en van de jaarlijkse herziening ervan
  2. het voorontwerp van de financiële nota van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen
  3. het voorontwerp van de interne kredietaanpassingen
 2. het voeren en het afsluiten van de boekhouding en het opmaken van de inventaris, de jaarrekeningen en de geconsolideerde jaarrekening
 3. het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering in de ruimste zin

De financieel directeur rapporteert hierover aan de algemeen directeur.

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:

 1. de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente met budgettaire en financiële impact
 2. het debiteurenbeheer

Bij het uitoefenen van haar taken wordt de financieel directeur bijgestaan door de medewerkers van het team financiën.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.