Everzwijn

Hinder, overlast en/of schade door everzwijnen

De laatste jaren is de populatie everzwijnen in onze omgeving sterk gegroeid. Dit betekent dat de kans ook groter wordt om de dieren in de bewoonde wereld tegen de komen.

In hun zoektocht naar voedsel zullen ze tuinen omwoelen, gewassen aanvreten, onverwachts de straat oversteken …

Preventieve maatregelen

  • Sluit je eigendom af door afrastering met voldoende stevige palen. Meer info via Agentschap voor Natuur en Bos
  • gooi geen voedselresten of groenafval in bermen en bossen of tuinen. Deze trekken regenwormen aan waar de zwijnen op af komen.
    Ook een composthoop biedt heel wat lekkernijen voor de zwijnen. Zorg daarom dat ook deze afgeschermd staat.
  • blijf altijd op de wandelwegen in bossen en parken en houd je hond(en) altijd en overal aangelijnd, andere dieren en wandelaars hebben dit ook liever.
    Everzwijnen vallen niet zomaar aan. Het zijn wilde dieren die in principe altijd vluchten bij contact met recreanten. Zij vallen enkel aan wanneer zij in het nauw worden gedreven of hun jongen willen verdedigen.

Everzwijnen die zich tijdens de dag in het bos ophouden, komen op eigen initiatief niet uit de dekking om mensen of honden aan te vallen. Integendeel, zij blijven stil liggen wanneer er recreanten in de nabijheid passeren.

Bestrijden

Het gemeentebestuur tracht de populatiegroei te remmen via ‘bestrijding’. We houden contact met onze lokale jagers (via de Wildbeheerseenheden) en het Agentschap Natuur en Bos.

Hiervoor is het belangrijk dat het gemeentebestuur op de hoogte is van de plaatsen waar de zwijnen zich ophouden, waar ze waargenomen worden en/of schade aanrichten.

Melden

Heeft u everzwijnen gezien of hebben zij schade berokkend? Meld dit dan via het meldpunt-everzwijnen.

Gewonde everzwijnen of andere gewonde wilde dieren kan je melden bij een Natuurhulpcentrum Opglabbeek, Industrieweg Zuid 2051, 3660 Opglabbeek (Tel. 089 85 49 06).

Indien u kadavers vindt, meldt dit van via ons gemeentelijk meldformulier.

Opgelet: klik hier voor meer informatie over de Afrikaanse varkenspest 

Schadevergoeding?

Heb je voldoende maatregelen getroffen en toch schade ondervonden?

Voor al jouw vragen betreffende recht op schadevergoeding kan je terecht bij het agentschap van natuur en bos.

In geval van schade door wilde dieren meld je dit aan de hand van het ingevuld formulier bij het agentschap van natuur en bos.

Het is raadzaam om dit te dienen via het E-loket Fauna en Flora.

alert-box-close-text

We helpen je graag verder, maar dan wel op afspraak!

Alle gemeentelijke diensten (met uitzondering van de balie bib en toerisme) werken op afspraak. Vergeet dus geen afspraak te maken, ook om bv. je huisvuilzakken te kopen/af te halen. Maak je afspraak voor burgerzaken, milieu, ondernemen en ruimtelijke ordening online of telefonisch via 011 49 20 03.

Opgelet: wij aanvaarden enkel betalingen met bancontact en payconiq.

Gebruik liever ons digitaal loket!

Maar misschien hoef je helemaal niet naar het gemeentehuis te komen. Heel wat documenten, attesten of inlichtingen kan je immers gewoon online aanvragen. En je krijgt ze thuis geleverd in je mailbox of met de post. Vele documenten zelfs binnen enkele minuten.

Probeer het eens … Lukt het niet? Bel ons op 011 49 20 03 en wij kijken of we je telefonisch kunnen begeleiden met je aanvraag.