erfgoed

Voor onze erfgoedwerking werken we graag samen met de Geschied- en Heemkundige Kring De Klonkviool. We verwijzen dan ook graag naar hen door voor meer informatie over ons erfgoed.