datum en dagorde politieraad

Enkele dagen voor de politieraad kan je hier de datum en de dagorde raadplegen.

De verslagen van de raad kan je raadplegen op de website van politie CARMA.