voorstellen van burgers aan de gemeenteraad

Inwoners hebben het recht voorstellen en vragen over het gemeentebeleid en de dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen en om die agendapunten te komen toelichten tijdens de zitting van de gemeenteraad.

Voorwaarden

  1. Iedere ondertekenaar moet een inwoner zijn van Houthalen-Helchteren en minstens 16 jaar oud op de datum van de ondertekening.
  2. 2% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar moet de lijst ondertekenen. Het meest recente cijfer is op te vragen bij de dienst burgerzaken op het nummer 011 49 20 00 of via burgerzaken@houthalen-helchteren.be 
  3. Iedere inwoner kan het voorstel maar eenmaal ondertekenen.
  4. De lijst met personen die het verzoek ondersteunen moet (bij voorkeur in drukletters) de naam, voornamen, geboortedatum, woonplaats en handtekening van die persoon vermelden.
  5. Het voorstel bevat een duidelijk onderwerp, omschrijving en motivering.
  6. Het ingevulde formulier en de lijst moeten aangetekend verstuurd worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden aan de balie van het Nieuw Administratief Centrum.

Procedure

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad bij het College van Burgemeester en Schepenen ingediend zijn via dit aanvraagformulier. Zo kan het in de eerstvolgende gemeenteraadszitting worden behandeld. Als het verzoekschrift na de voormelde termijn toekomt, wordt het punt behandeld op de daaropvolgende vergadering van de gemeenteraad.

Voorstellen dienen aangetekend opgestuurd te worden ter attentie van het gemeentebestuur, Pastorijstraat 30 te 3530 Houthalen-Helchteren of kunnen tegen ontvangstbewijs overhandigd worden aan de centrale balie van het Nieuw Administratief Centrum op voornoemd adres.

Bedrag

gratis