attest van Belgische nationaliteit

Een attest of bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat u Belg bent.

Dat attest wordt meestal gevraagd wanneer u een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

  • U hebt de Belgische nationaliteit.
  • U bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.
  • Als een derde het bewijs aanvraagt, is een volmacht vereist.

Procedure

U kunt het attest van nationaliteit opvragen bij uw gemeente.

  • via dit formulier
  • aan de snelbalie in het NAC
  • via een mail
  • telefonisch op het nummer 011 49 20 00

Als u beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kunt u het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister.

Bedrag

gratis

Wat meebrengen

  • identiteitskaart